ahmet anzavur

blefescu blefescu
anzavur dönemin meşru gücüne bağlı bir askerdi. o karmaşa çağında harcandı. aslında boş kafalı bir asker olarak sunulsa da hakkında etraflıca bir araştırma yapıldığında görülecektir ki ethem'den daha aydın, daha uzakgörüşlü biridir. hala yasaklar arasında olan bu konuda da bu kadar malumat yeter. ha bir de şu; torununun çocuğu da anzavur adını taşır.
şair ceketli çocuk şair ceketli çocuk
milli mücadele dönemi ve kurtuluş savaşı yıllarında yanlış ata oynayan mal sürüsünün başını çekenlerden olan vatan haini.

mustafa kemal ve milli mücadele liderlerinin kafasını kesip padişahımız efendimize götürmek için yemin eden bu salak layığını bularak mehmet efe adındaki bir vatan evladı tarafından gebertilmiştir. darısı günümüzde ortalıkta fink atan anzavur'un kayıp spermlerinin başına.
ofansif sol bek ofansif sol bek
güney marmara'da sözü geçen bir çerkez beyi olan ahmet anzavur, emekli bir jandarma subayı ve istanbul/bakırköy jandarma karakol kumandanıdır. bir dönem ittihatçılara yanaşmış ve teşkilat-ı mahsusa bünyesinde görev almıştır. ancak, çok kurnaz bir yapıda olan anzavur, birinci dünya savaşı'nı osmanlıların kaybedip de ittihatçıların iktidarı sona erince azılı bir ittihatçı düşmanı olup çıkmıştır. mütarekeden sonra izmit mutasarrıflığı ve kuva-i inzibatiye komutanlığı yapan anzavur'un çıkardığı isyanlar, kendisi gibi güney marmaralı bir çerkez beyi olan çerkez ethem ile ali fuat paşa tarafından bastırılmıştır. ittihatçıların iktidarında ittihatçılarla, mütareke döneminde ingilizler ve yunanlarla işbirliği yapması ve bu işbirliklerinin sonucunda da yükselmesi, kendisinin nasıl güce tapan ve kariyerist bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. ancak, 1919'a kadar genelde doğru ata oynayan anzavur, bu kez yanlış ata oynamış, ingiliz ve yunanlarla yaptığı işbirliği, kendisinin sonu olmuştur.

çıkardığı isyanlarda başarısız olan, ancak ankara hükümetini de çok uğraştıran ahmet anzavur, mayıs 1920'de süleyman şefik paşa'nın yerine kuva-i inzibatiye komutanlığına getirilir. ahmet anzavur'a mirmiranlık (sivil paşalık) rütbesi de verilir. ankara hükümetini dağıtmak için ingiltere ve osmanlı'dan destek alan kuva-i inzibatiye, izmit'te ali fuat paşa güçlerince mağlup edilir. bu mağlubiyetten sonra zaten birlik istanbul'a çekilir ve osmanlı hükümetinin emriyle dağıtılır. ahmet anzavur da memleketi biga'ya döner. biga'da çete faaliyetlerini sürdürürken, ankara'yı destekleyen arnavut çetesi reisi arnavut rahman tarafından 1921 yılında pusuya düşürülerek öldürülür. mezarı biga'dadır.

ahmet anzavur, kariyerist ve güç sevdalısı olmasının yanı sıra ırkçı, yobaz ve antikomünist bir düşünce yapısına sahiptir. mustafa kemal paşa ve etrafındakilerin din düşmanı, yahudi, bolşevik ve vatan haini oldukları yönünde kara propaganda yaparak halkı kışkırtmaya, ingiliz ve yunan işgalcilere ses çıkarmamaya ve istanbul'daki padişaha itaat etmeye çağırmıştır. kullandığı söylemlerin hemen hemen aynıları, ilerleyen yıllarda cumhuriyet dönemi sağ politikacılarının neredeyse tamamı tarafından kullanılmıştır. bu da dikkat çekici bir ayrıntıdır.