altın çağ

age of aquarius age of aquarius
dünyanın şu an içinde bulunduğu demir çağdan yani düşüşün sonundan sonra başlayacak çıkış devrine verilen addır. dünyada devirler sinüsoidal şekildedir. altın çağ daha önce de yaşanmış fakat düşüşe geçilmiştir. şu anki çağ sonunda yeniden altın çağa dönüş beklenmektedir. yalnız her çağ sonunda olduğu gibi, demir çağın sonunda da bir felaket olması beklenmektedir.

(bkz: altın nesil)