arpa

vikartindur vikartindur
automatic radar plotting aid.

radar ekranında görülen hedeflerin (gemilerin) rotalarını, süratlerini, kerterizini, mesafesini, eyn mesafesini (cpa - closest point of approach), eynz zamanını (tcpa - time of closest point of approach), pruvadan geçme mesafesini (bcr - bow crossing range), pruvadan geçme zamanını (tbc - time of bow crossing) hesaplayan radar tipidir. solas'a göre 10bin gros tonun üzerindeki her gemide en az bir tane arpa radar bulundurulması zorunludur.
ördeklerindomatestabanfiyatlarınaetkisi ördeklerindomatestabanfiyatlarınaetkisi
küreselleşen dünyada miladi takvim yerine inatla saatli akademik maarif takvimi kullandığı için iletişim sorunları oluyor arkadaşlarıyla. "sinemaya gidelim mi" diyorum, "8. haftadan 11. haftaya kadar çok yoğunum, 12. hafta görüşelim" diyor adam. örümcek kafalı mıdır nedir.