aynı kelimeyi tekrarlayınca anlamını yitirmesi

orlov orlov
kelimeyi çok tekrarlayınca, dolayısıyla fonetik, etimolojik ve sintagmatik olarak üzerine düşününce bir an: "ulan ne saçma imiş bu kelime. hiç bir anlamı yok." düşüncesinin oluşumudur. zira; kelime üzerine düşünme heceler üzerinden olmakta ve genelde bu heceler kendi başlarına ya anlamsız olduğundan ya da bütünden bağımsız olarak bir anlam ihtiva etmediğinden oluşan sanrıdır. ya da gerçekten anlamsızdır.
ropte ropte
seni seviyorum kelimesinde daha sık görülendir. önceleri her söyleyişte daha bir anlam kazanırdı. ama şimdi öylesine laçkalaştı ki, herkes her önüne gelene aynı şeyi söyleyince bir anlamı kalmıyor. olanı da yitip gidiyor zaten.
mgun mgun
karantina... karantina... karantina... karantina... karantina... karantina... karan tina... ümit karan tina... ümit karan tina turner... öehh!

götler!