bencillik

1 /
hell guardian hell guardian
taksimde sallandırmak biçiminde cezası olmalıdır. bu özelliğe sahip; her yerde çıkar böyle at gözlüklü, hayata sadece kendi ve kendine ait olan şeylerin, kendiyle beraber olan kimselerin açısından bakan, ruhsuz, düşüncesiz, her türlü hakarete cuk sesi eşliğinde oturan, insanlıktan, medeniyetten nasibini alamamış, dağdaki odunun yuvarlana yuvarlana şehre inmiş hali, yüzsüz.. ve daha tarif edilmesi zor nice iğrenç sıfata nail insanlar.. çok sayabiliriz bunlardan: çancılar**, kendi kızını düşünüp diğerlerini kötüleyen şirretler*, tüccarların pek çoğu, politikacılar, zenginlerin* çoğu, öğrenci diye geçinen pek çok yüzsüzler, ünvan sahiplerinin pek çoğu(nasıl çıktılar oraya) ve lağım farelerinin kuyruğu gibi metrelerce uzayıp giden tiksinç bir liste...

en kötüsü de bunların uzaktan değil de, yakından hemen bir dostunuzdan ya da ailenizden bir insanın çıkmasıdır. bencil insandan her türlü kötülük çıkar, her türlü vurdumduymazlık ve sorumsuzluk başı çeker. bunlara hizmet eden de yalancılık, hizipçilik, dalaveracılıktır. hatta bazen beraberinde kıskançlık(iyi olan şeyi fesatça kıskanmak yani, sevgiliyi kıskanmak değil) denen o en şerefsiz duyguyu da beraberinde getirir. sırf kendi menfaatini düşünen o insanımsı düşünen hayvan(!) hiç gözünün yaşına bakmadan, onun geleceğini düşnmeden, biraz olsun sevgi demeden, azıcık acıma duygusu olmadan, aile hatırı demeden kendi menfaatine hizmet edecek her yolu dener.. çünkü önce kendi vardır o şerefsize göre..

hepsi asılmalıdır. hepsi tek tek toplanıp, etrafları elektrikli dikenli tellerle çevrilip, kurşuna dizilip(öldürülmeden) üstlerine kızgın yağ atıp, şişlenip kireç dolu çukurlara canlı canlı gömülmelidirler..

bencillik en ahlakdışı, en kötü duyguların başında gelir ve diğer bütün kötü olanların kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlar..**
lightblue lightblue
bencillik ben merkezli yaşamak demektir. kişinin hayatın merkezinde durduğunu sanmasıdır. öyle ki kendinden başkasının önemi yoktur dünyada. ya da hiç kimse kendisi kadar önemli değildir. kerameti kendinden menkuldur böyle kişilerin. kendileri için sebebi bilinmeyen bir şekilde önemlidirler. kibir ve haset duyguları en fazla yaşadıkları duygulardır.
despinaa despinaa
sırf kendini düşünme, çıkarıc kişilik..
iyi bir insanın özelliği olamaz. biri için fedakarlık yaparken düşünülemez.. bazen de ön planda tutulmalıdır.. çünkü siz başkalarını kendinizden fazla düşünürseniz, üstünüze çıkarlar, daha fazlasını beklerler.. kanımca herkeste biraz olan ancak mümkün olduğu kadar az ve yeri geldiğinde ön plana çıkarılması gereken bir huydur..
böcek böcek
kendi mutluluğuna insanları alet etmek. alet ettiği insanların mutluluk, mutsuzluk payını hesaba katmamak, umursamamak. hayatta bencillikten daha aşağılık bir duygu var mıdır bilmem. sadece kendini düşünerek mutlu olamaz insan. olmamalı da.
pseudonym pseudonym
en basit örneği bedava 100 kişiyi davet etme hakkı verilmiş olan bir google hesabından, arkadaşının hala hesabı olmadığını bile bile davet etmeme, bir de üstüne "aaa senin google hesabın yok mu hala ayol?" demek. böylesi mikro düzeydeki bir hadisenin makro düzey bir öküzlüğü göstermesi de ne mucizevidir.
hepgülserçe hepgülserçe
iş hayatında maksimum düzeyde olan karakter özelliği.rekabetin sonuçları açısından düşünüldüğünde herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu sonucu çıkmaktadır ki bu da pek mantıklıdır yapan da sonuna kadar haklıdır nitekim.
jack jack
dünyayı boka çeviren nedenlerin temelindedir bencillik.

bireyden başlayalım mesela; ego tatmini için çevresindekileri ezen insanlar vardır, bunlar sıklıkla karşımıza çıkarlar ve hatta çoğumuz da severiz onları.
ya da maddi olarak, çalan, hatta bunu abartıp, yüzsüzlükle birleştirip insanları yerlerde sürükleyerek kapkaç yapan, hem mala hem cana kasteden oksijen israfçıları vardır.
topluma, zümreye geçilince daha bir legalleşir bencillik, boyutu büyür; yolsuzluklar başlar. para ve güç sevdası uğruna dünya kaynaklarını hunharca sömürmek, bundan da hiç suçluluk duymamaktır. hatta bir de üzerine teşvik edilir bu tür.
üçüncü dünya ülkelerinde insanlar açlıktan, sefillikten ölürken, onlara yardım etmeyi değil; onları bombalamayı tercih etmektir.

bencillik bize dayatılandır*.

bencilliktir bizi bu hale getiren, en tehlikeli hayvan yapan, başka bir şey değil.

*
çekirdekailem çekirdekailem
her insan bencildir; insan, insanın kurdudur sonuçta. özellikle yaşamsal önem taşıyan bir durumda, açlıktan ölmemek için yaralı kurdu yiyen aç kurtlar gibi oluruz! bu bir felsefi görüştür...
ama, biraz da başkaları için yaşadığını bilen, toplumcu düşünebilen, kendini sevdikleri için, insanca yaşanacak bir dünya için aç kurtların önüne atanlarımız da vardır elbette...
onlar sıradan biri değildir zaten, destan kahramanlarıdır!
1 /