beşinci kol

apollo119 apollo119
beşinci kol, fiili müdahale ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla manevi etkiye maruz bırakmak suretiyle müdahaleye uygun hale getirmek ya da fiili savaş esnasında savaşı daha kolay kazanmak için yapılan her türlü manevi yıkıcı çalışmadır.
ctrl x ctrl x
ilk kez general franco tarafından 1936-1939 ispanya
iç savaşı sırasında söylenmiştir. generalin orduları
madrid'e dört koldan saldırdıkları sırada beşinci kol
görevindeki madrid içerisinde bulunan generalin istihbarat
yetkilileri şehirde bir ayaklanma çıkarmış ve madrid'in
düşmesine yardımcı olmuşlardır.
a la carte a la carte
fiilî müdahale ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da bir devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla manevî etkiye maruz bırakarak müdahaleye en uygun hale getirmek ya da fiilî savaş esnasında savaşı daha kolay kazanmak amacıyla cephe içinde ve gerisinde yapılan her türlü manevî ve maddi yıkıcı çalışma.
neden bu ismin seçildiğine dair
1.olasılık; klasik düzende ordular dört kol (dört sıra) halinde yürürler. düşman ülkede yürütülen casusluk faaliyetleri de bu sisteme yapılan atıfla "beşinci kol" olarak adlandırılır.
2.olasılık; ispanya iç savaşı sırasında faşistlerin dört koldan madrid'e ilerlemeleri sırasında madrid içindeki francocuların eylemleri beşinci kol olarak adlandırılmıştır.
özelllikle nazi propaganda bakani joseph goebbels'in çekoslovakya, avusturya gibi fethedilen topraklarda kurmuş olduğu bu bürolar 2.cihan harbinde önemli roller oynamıştır. 1940 yılında nazi almanya'sının norveç'e saldırısında vatan haini olarak tanımlanan dünya grubu beşinci kol olarak çok etkili bir rol oynamıştır.

günümüzde ise 5.kol faaliyetlerinin en etkin yürütüldüğü alanlar; medya ve sivil toplum örgütleridir. bu faaliyetleri yürüten kişiler 5 kategoride ele alınabilir;
-özel olarak yetiştirilmiş kişiler; yani bu işte uzmanlaşmış, yön verici kişiler, bi' nevi beyin takımı.
-göz önünde bulunanlar; sanat ve bilim camiası gibi sürekli toplumun gözü önünde yer alan, toplumu özellikle medya yolu ile yönlendirilebilecek kişilerdir.
-toplumsal örgütler; çeşitli sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları yahut yasal partileri kapsar.
-çıkarı için herşeyi yapabilecekler; özellikle medya da boy gösterirler. haklarında genellikle "satılmış kalemler" tabiri kullanılır.
- hiç bilmeyerek alet olanlar; sayıları en çok olanlardır.
sen,ben,o..