davut sulari

eksiksizuyum eksiksizuyum
kendisi halk müziğimize damgasını vuran çok önemli ozanlardan. bugün tarzının yasıması sabahat akkiraz'da rahatlıkla görülebilir. davut sulari kayıtlarını dinleyen ve ortalama müzik kulağı olan herhangi bir insan, sabahat akkiraz'ın söyleyiş tarzını, özellikle gırtlak oyunlarını, nefesleri kullanışını davut sulari'den aldığını, o'ndan esinlendiğini anlar. sabahat akkiraz'a bu tarz çok da yakışır. iyi etmiş.

davut sulari türküleri artık başucu eserleri niteliğine erişmiştir.

nur içinde yatsın
proleterya proleterya
aşıklık geleneğinin geçtiğimiz yüzyıldaki en büyük isimlerinden olan davut sulari baba, hakka yürüdüğü 1985 yılana değin at sırtında anadolumuzu, ortadoğuyu, avrupanın bir kısmını atı "leyla" ile gezip geleneğin devamını sağlamıştır.
son dönem halk müziğinin kıymetli isimlerinden sabahat akkiraz, oğuz aksaç, caner gülsüm kendisinden etkilenmiştir.

dünya arsızındır fırsat pirsizin, efendiler bağı, sarı çiöek sarartıyor dağları, siyah perçemini dökmüş yüzüne, en bilinen eserleridir.

ayrıca copy paste değil alın teri...
victor lazlo victor lazlo
davut sulari 17 yaşında mana aleminde bade içen güçlü bir aşık. 45 yılı aşkın bir zaman aşıklık geleneğini sazıyla sözüyle başarıyla yürütmüş, adını yurt içinde ve yurt dışında duyurmuş bir aşık. erzincan'ın çayırlı ilçesinde 1926 yılında doğdu. büyükannesinin çocuğu olmadığı için babası veli çocuğunu nenesine vermiştir. nüfus kaydı rindi hanım'ın üzerine yapılmıştır. dedesi kaltık mehmet ağa tasavvuf şairiydi. dedesi genç davut'a saz çalma şiir söyleme ve türkü yakma zevkini aşıladı.

aşıklık geleneğinin halk şiirinin her türünde başarılı örnekler vermiştir. davut sulari'nin yaktığı türküler bugün dahi usta halk türküsü sanatçıları tarafından tv de ve kasetlerde okunmaktadır. ankara ve istanbul radyolarında 4 yıl usta bölge sanatçısı olarak çalıştı. davut sulari 1955 yılından itibaren konya'ya gelir özel şiirli türkülü programlar sunardı.

aşıklar bayramının konya'da yapılmasında emeği geçmiştir. usta aşık türkü atışma güzelleme dallarında büyük bir yetenek sahibiydi. doğu anadolu da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri menkıbeleri şiirleştirir sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. bütün ömrünü aşıklık geleneğine sadık kalarak sürdürdü. sulari yi sazından sazını sulari den hiçbir zaman ayrı düşünmek mümkün değildi. 17 ocak 1985 tarihinde davut sulari bir aşıklar meclisinde erzurum'da yanık yanık türkü yakarken bu dünyadan göçtü.

kaynak www.turkuler.com
135mmf2l 135mmf2l
kendisi zamanın sanatkarı olmanın ötesine ulaşmış, bu coğrafyanın gerçeklerini her mısrasında yüzümüze çarpmıştır. bu coğrafyada ağaların beylerin hükmünün uzun zaman bitmeyeceğini önceleri öngörmüş ve şu dizeleri karalamıştır

dünya arsızındır fırsat pirsizin
rağbet yalancının refah hırsızın
azap yoksulundur göçük yersizin
sararıpta solmak revamı bize

aradan kalktımı hürmetle hatır
gelen günler geçen günü aratır
mazlum davut sulariyi ağlatır
sefil sergan olmak revamı bize