ebu hüreyre

fempusay fempusay
son peygamber hz. muhammed (asm)'e hizmette bulunmuş, onunla beraber bütün savaşlara katılmış, 5374 hadis nakletmiştir.hicri 75 yılında medine'de 78 yaşında iken vefat etmiştir.
devinim devinim
kedi babasıdır. kedileri çok sever hatta rivayete göre yanında her zaman bir kedi bulundururmuş. bir gün bir kediyi severken, hayvan uyuya kalmış. ezan okununca namaza gitmek için kediyi rahatsız etmektense eteğini hançeri ile yırtıp ne hayvanı rahatsız etmiş ne de namazından geride kalmıştır.
anarshist miyim neyim anarshist miyim neyim
islam dünyasının bugünkü içler acısı halinin sorumlularından en birincisi, kedi seven insan. peygamberin vefatından sonra ömer hadis nakletmesini yasaklamış, ali ile muaviye'nin savaşında muaviye'nin tarafını tutup muaviye lehine hadisler uydurmuş, muaviye'nin halifeliği sırasında da kendisine ödül olarak valilikler, köşkler sunulmuş fukara insan.
let the door december let the door december
peygamberin damadı,hicret'ten sonra kardeşi ilan ettiği ali 500 küsür hadis naklederken, peygamber'in yanında doğru dürüst bulunmamış,sadece mu'te savaşına katılmış onda da kaçanların arasında kaydedilmiş ebu hureyrenin 5500 tane hadisi neresinden uydurduğunu merak etmekteyiz.
sinpensar sinpensar
en meşhur hadis nakilcisi olarak bilinir. karın tokluğuna peygamberin yanında bulunmuş ve ondan duyduğunu iddaa ettiği cümleleri peygamberin ölümünden sonra mü'minlere anlatagelmiştir. sahih (doğruluğuna güvenilir) hadisleri derleyip kitaplaştıran müslim ebu hureyrenin naklettiği hadislerin çok az bir kısmını kitabına almıştır*.

bu kadar çok hadis nakletmesinden şüphelenip kendisine "ebu hureyre hayırdır ne oluyor, nereden çıkarıyorsun bu kadar hadisi, peygamberi senden daha önce tanıyanlar bile bu kadar hadis bilmiyor ne iş?" tarzında bir soru sorulduğunda şu cevabı verip olaydan sıyırmıştır "ben fakir bir kimseydim. karın tokluğuna hz. peygamber'e hizmet ediyordum. muhâcirler çarşıda, pazarda alışverişle, ensâr da kendi malları, mülkleriyle uğraşırken, ben hz. peygamber'in meclislerinin birinde bulunmuştum; buyurdu ki: 'içinizden kim cübbesini yere serer de ben sözümü bitirdikten sonra toplarsa benden duyduğunu bir daha unutmaz. 'bunun üzerine ben üzerimdeki hırkayı yere serdim, hz. peygamber de sözünü bitirince, onu topladım. nefsim kudret elinde olan allah'a yemin ederim ki, o andan sonra ondan duyduğum hiçbir sözü unutmadım"

fakat buna rağmen ebu hureyre bir defasında suç üzerinde yakalanmıştır. oruçla ilgili bir hadis bildirir kendileri. der ki "eğer birisi cünüp sabahlarsa o gün oruç tutmasın. peygamberden duydum bunu haa" bu hadisi peygamberin kadınlarından ayşe ve ümmü seleme duyunca itiraz ederler ve peygamberin öyle davranmadığını, sabah kalkıp gusül abdestini alarak orucuna devam ettiğini söylerler. ee onlardan da iyi tanımıyor ya ebu hureyre peygamberi. bunun üzerine hemen çarkedip "ya ben bunu direk peygamberin ağzından duymadım ama onun böyle konuştuğunu bana sahabeden falancalar * söyledi onlar duymuşlar" der ve peygamberin eşlerinin söylediğinin doğru olduğunu kabul eder. bu tedlis (peygamberden birebir duymadığı birşeyi direk ondan duymuş gibi aktarması) islam inanışına göre büyük günahtır.

neyse efendim. halife ömer zamanında hureyre seri hadis nakli yapmaya devam etmiş. taa ki bir gün halife ona "hureyre eğer hadis nakletmeye devam edersen seni devs'e sürerim" diye tehdit etmiş ve hatta bir de dövmüştür.

sahih hadisler naklettiği konusunda büyük şüpheler mevcuttur.

gerçek adı tam olarak bilinmemektedir. ebu hureyre lakabıdır. kedi babası manasına gelen bu lakap kedilere olan büyük sevgisinden dolayı verilmiştir. buradan adnan oktar hocaya selam edip sözü kendisine bırakıyorum:
şakirt canınızı sizin
travegopat travegopat
hakkında çıkan dedikoduların doğru olmadığı, en çok hadis rivayet eden sahabelerden biri.
diğer sahabeler geçim derdi maksadıyla tarlada çapada işlerinde güçlerindeyken ebu hureyre (ra) aç kalma pahasına peygamberimizin (sav) yanından ayrılmamaya azmetmiştir. hafızasınında çok güçlü olmasından dolayı en çok hadis rivayet etmesi doğaldır.

hz. aişe (ra) ile aralarında geçen hadise şu şekildedir.

-- spoiler --

rivayete göre, hz. âişe (ra) validemiz bir gün ona:

‘ebû hureyre! senin peygamber’den naklettiğin söylenen şu hadîsler de nerden çıktı?! bizim duyduklarımızı sen de duymadın mı? bizim gördüklerimizi sen de görmedin mi?’

diye itiraz etmiş, o da buna:

“evet anacığım, senin bir kadın olarak ayna ve sürmedanlıkla meşguliyetin, hz. peygamber’le (s.a.s.) aranıza bir mania olarak girdiği hâlde, benim efendimiz’le (s.a.s.) birlikteliğime hiçbir şey mâni olmadı.”

diye karşılık vermiştir. ebû hureyre’nin (r.a.) bu cevabı karşısında hz. âişe: ‘belki de öyledir’ diye sükût etmiş ve bu konuda ona hak vermişti. (ibn hacer, el-isâbe, 7/205; zehebî, siyerü a’lâmi’n-nübelâ, 2/604)


-- spoiler --

hz. aişe'nin (ra) , ebu hureyre'yi (ra) "bozması" söz konusu değildir.

ayrıca hz. ali'nin (ra) kendisini dövdüğüne inanmak ne derece mantıklı bilemiyorum.
zira ikisi arasında geçen bir konuşma şu şekildedir.

-- spoiler --

hz. ebu hureyre haklıydı, zira hz. aişe validemiz, peygamberimiz’le (s.a.s.) çoğu kez hane-i saadette birlikte olduğu hâlde, ebû hureyre (r.a.) o’nu çarşıda, pazarda, hazarda, seferde, hâsılı hemen her yerde takip ediyordu. aişe validemiz, abdullah b. ömer’e gelerek, "ebû hureyre’nin rivayet ettiği hadîslerden reddettiklerin var mı?" diye sormuş; o da: "hayır, o cesaretli, bizse çekingen ve korkak davrandık." demiştir. o sırada orada bulunan ve konuşmaya şahit olan ebû hureyre (r.a.) de: "evet, ben ezberledim, onlar unuttular. bunda benim ne kusurum var?" diye haklılığını dile getirmiştir. (hâkim, el-müstedrek, 3/510; ez-zehebî, siyer, 2/608)

bununla birlikte âişe validemiz, ebû hureyre’nin (r.a.) isteği üzerine rivayet ettiği hadîslere şahitlik de etmiştir. nitekim ebû hureyre’nin (r.a.), ‘cenazeye tâbi olup arkasında namaz kılana bir kırât sevap vardır…’ hadîsine abdullah b ömer r a itiraz edince, onu hemen hz. âişe’nin yanına götürmüş ve ona: ‘ey mü'minlerin annesi, allah aşkına söyle! sen hz. peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğunu işittin mi…?’ diye sormuş, o da buna: ‘evet, vallahi işittim’ diye şahitlik etmişti. bunun üzerine ebû hureyre (r.a.):

"(bakınız!) bağda-bahçede ağaç dikmek ve çarşı-pazarda alış-veriş yapmak gibi meşguliyetler, (her ne kadar sizin peygamber’le (s.a.s.) beraberliğinize engel olsa da) bunlar benim o’nunla birlikteliğime mâni olmadı. ben o’ndan sadece açlığımı giderecek bir lokma ekmek karşılığında bana öğreteceği birkaç kelimeyi bellemek için hep fırsat kolladım."

sözleriyle hadîse karşı nasıl bir iştiyak duyduğunu ifade etmiştir. o sırada âişe validemiz’in yanında bulunan ibn ömer (r.a.): "ey ebû hirr, (söylediklerin doğru!) sen hz. peygamber’le (s.a.s.) bizden daha çok birlikte olurdun. dolayısıyla o’nun hadîslerini de bizden daha iyi bilirsin." diyerek ona güvendiğini açıkça belirtmiştir. (ahmed b. hanbel, müsned, 2/2-3; hâkim, el-müstedrek, 3/511)

-- spoiler --

ashabın güzide simalarından hz talha da ebû hureyre’ye (r.a.) hakkını teslim etmiştir. kendisine neden onun kadar çok hadîs rivâyet etmediği sorulduğunda şöyle demiştir:

“allah’a yemin olsun ki, onun, bizim peygamber’den (s.a.s.) duymadıklarımızı duyduğundan asla şüphe etmem. gerçek şu ki, bizler varlıklı kimselerdik; evimiz barkımız vardı. peygamber’in (s.a.s.) yanına ancak sabah ya da akşamleyin gidebiliyorduk. oysa ebû hureyre, hiçbir şeyi olmayan fakir bir insandı. kendisi hz. peygamber’in (s.a.s.) misafiri olarak suffa’da kalır ve yanından hiç ayrılmazdı.” (buhârî, et-târîhu’l-kebîr, 6/133; tirmizî, menâkıb 47)

ebu hureyre (ra) hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ebu hureyre hakkında kısaca bilgi verir misiniz? çok hadis rivayet etmesinin nedenleri nelerdir? rivayet ettiği hadislere yapılan eleştirilere nasıl cevap vermek gerekir? - sorularlaislamiyet.com mobil ebu hureyre (r.a.) ebu hureyre, çok hadis rivâyet eden meşhur sahâbîdir. adı, abdurrahman b. sahr; künyesi, ebû hureyre 'dir. câhiliye döneminde is... sorularlaislamiyet
füçır füçır
çok fazla hadis nakletmiştir, paygamberin yanında kaldığı süreye kıyasla ve diğer sahabelerle kıyaslanınca çok fazla, hatta orantısızca fazla hadis naklettiği için ateist bakış açısının en çok sarıldığı sahabelerdendir.

ismi kediden gelir, çok kedi severmiş, kedi canını senin.
smendes smendes
islam dünyasındaki çatışmanın ana kaynağı olan kişi.

hz. aişe ile münakaşaları önemli bir detaydır. ayrıca muaviye denen şahsı peygamber ile bir tutacak kadar güç hastasıdır.