ezilen insanların zamanla acımasızlaşması

1 /
huysuz fikir huysuz fikir
dayak yiye yiye dayak atmayı öğrenir insan, şiddet gösteren ebeveynlerin çoğu küçükken şiddet görmüştür. ya da sokakta arkadaşını döven çocuk evde şiddeti öğreniyordur. ne öğretilirse o işte ezilen de zamanla ezmeye başlar.
soolcan soolcan
genel olarak doğru bir önermedir. zimbardo deneyi de bunu kanıtlar. ezilen insanların diğerlerine karşı merhemet göstermesi beklenirken bu genelde ters yönde işleyen bir süreçtir. ezilenler ezme eğilimdedir.
polia polia
insan dayak yiye yiye dövmeyi öğrenir
insan yenile yenile yenmesini öğrenir
insan ezile ezile ezmesini öğrenir
insan sikile sikile sikmeyi öğrenir

bu hayatın acı bir gerçeğidir mk.
almost almost
bu genellemenin doğruluk yüzdesi bana göre tartışmaya açık. zira bu insanın karakter özellikleri ve yetiştiği kültür ile ilgili yakından ilişkili. bence ağırlık karakter özelliklerinde. yani insanlar tepkiler verirken taşıdıkları ana karakter özelliklerine göre hareket ederler. dolayısıyla bazı durumlarda aynı kültürden yetişen insanların farklı tepkiler vermesi de şaşırtıcı olmaz.

ikinci dünya savaşı sırasında, naziler tarafından, toplama kamplarına götürülen ve bir şekilde hayatta kalmayı başarıp, mütteffik devletlerce kurtarılan yahudiler hakkında belgesel izlemiştim. doğal olarak naziler hakkında konuşurken bir hayli rahatsız ve mutsuzdular. ancak pek çoğu, nazilerden "nefret etmek" veya onları ezmek istediklerini söylemek yerine onlara "acıdıklarını" ve dünyada hiç bir toplumun böyle bir olay ile karşılaşmayı hak etmediklerini dile getirmişlerdi. tabii yine de bu insanlar, yaşadıkları bu acı anıları tüm çıplaklığı ile çocuklarına ve torunlarına anlatmaktan geri durmamışlardı. ancak orada da nihai amaç almanlardan nefret etmeyi ve ezilmesi gereken bir toplum olduklarını aşılamak değil, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatmaktan ibaret görünüyordu.

alt kültüre sahip veya karakterinde bozulmaya meyilli özellikler taşıyan insan ve toplumlar ise, güç dengeleri değiştiğinde bu ezme olayına yatkın olurlar. işte bu kısmı bana göre genellemenin doğru kısmı.

günümüz türkiye'si, bir üst paragrafta anlatmaya çalıştığım duruma gerek bireysel, gerekse toplumsal açıdan harika bir örnek bence.

siyasal islam ve nesiller boyu cahil kalmış insanlar, evvelce ezildiklerini "iddia etmiş" ve erk ve para sahibi olunca, cumhuriyet değerleri başta olmak üzere, medeniyete dair tüm değerlere yoğun bir saldırı ve ezmeye yönelik davranışlar sergilemeye başlamışlardır. tabii medeni insanlara yönelik algı da bundan farklı olmamıştır. diplomatlara "bir takım monşerler" sözü ile sıfatlar takma gibi. tipik birer "aşağılık kompleksi" refleksi bunlar.
neverendingblueroad neverendingblueroad
yazılanların hepsi doğru ama özeti murat menteş yapmış: "hayatı bir ceza şeklinde yaşayanlar, her fırsatta suç işleyerek durumu dengelemeye çalışırlar." sebep katı yüreklere maruz kalmak, sonuç kaskatı bir yürek. bir nevi adalet.
4
fufirakifi fufirakifi
memed çocuk kocaman boynuzlu çift öküzün hayalini kurmuştu o yola çıkarken. ne iş verseler yapacaktı bu hayali için. bilemezdi ki köyün ağası tarafından aşağılanıp hor görüleceğini. dert etti bunu memed çocuk, gücendi, söyleyemedi kimseciklere. varınca hüyükteki nar ağacı'na bu işin böyle olmayacağını anlamıştı, hakim olamamıştı duygularına kaçıp gitmişti. ince memed olarak geri dönecekti memed çocuk.
lakatos10 lakatos10
konu hakkında yönetim literatüründe yapılmış çalışmalarda; zor ve meşakkatli koşullardan gelen yöneticilerin empati duygusunun, zengin ailelerden gelen yöneticilerinkine kıyasla istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. buna göre, hayatının bir döneminde sefalet veya yokluk görmüş yönetici veya işyeri sahiplerinin, zengin patron veya yöneticilere nazaran, astlarına veya çalışanlarına yaklaşımlarının çok daha pozitif olduğu saptanmıştır. bu çıkarımın nedeni olsa olsa algıda seçicilik olsa gerektir.
blackdragon blackdragon
ezilen bir insan ya da ezildiğini düşünen diyelim zaten acımasızdır. çünkü farkında olmadan sürekli kendisini cezalandırır. yani kötülüğü dışarıda aramayın
insan ne yaparsa kendine yapar.
1 /