faraday yasaları

cahiladamm cahiladamm
1- bir elektrolitten elektrik akımı geçi­rildiğinde serbest hale geçen veya çözü­nen madde miktarı elektrik miktarı ile oran­tılıdır.
2- çeşitli elektrolitlerden aynı miktarda elektrik akımı geçirilmesiyle ayrılan veya çözülen madde miktarı, bu cismin kimya­sal eşdeğeri ile orantılıdır.
3-kimyasal eşdeğer, bir atomun atom tartısının veya bir atom grubunun mol tartı­sının, bunların dahil oldukları bileşikteki değerlerine oranıdır.