guatemala

1 /
sevilok sevilok
republica de guatemala: bir orta amerika ülkesidir. kuzey pasifik okyanusu ve karayib denizi’ne (kuzey atlas okyanusu) kıyısı vardır. sınırlarını paylaştığı komşu ülkeler ; kuzeyde meksika federal devletleri ve belize devleti, güneyde ise honduras cumhuriyeti ve el salvador devleti dir
guatemala ismi, maya dilinde “ağaçlar ülkesi” veya “ormanlar ülkesi” anlamına gelen “guauhtemallan” kelimesinden gelmektedir. nitekim, tropik iklim kuşağında olan guatemala’nın yüzölçümünün yarısından fazlası yağmur ormanlarıyla kaplıdır. ülkede genel olarak iki mevsim yaşanır: kasım ve nisan ayları arasındaki kurak mevsim ile mayıs ve ekim ayları arasındaki yağışlı mevsim. hava koşulları bölgelere ve mevsimlere göre alt iklim kuşaklarını meydana getirmiş olup guatemala’da 3 alt iklim kuşağı vardır. bu farklı iklim kuşakları guatemala’ya çok geniş bir ekolojik hayat çeşitliliği sağlamıştır. volkanik dağları, gölleri, flora ve fauna’sıyla doğal güzellikleri bakımından orta amerikanın en zengin ülkesidir.

guatemala, günümüzde maya uygarlığına ait bir çok eseri bozulmadan koruyabilmiştir. bunlar arasında unesco tarafından dünya kültür mirası olarak koruma altına alınan tikal ve quirigua vardır. latin amerika uygarlıkları arasında en önemli arkeolojik eserlere sahip ülkelerden biridir. ülkede aynı zamanda ispanyol imparatorluğu zamanından kalma bir çok tarihi eser bulunmaktadır. örneğin eski başkent antigua, orta amerika’daki en önemli koloni devri şehridir.
tekmeleyen kuş tekmeleyen kuş
abd başkanı bush'un destek için güney amerika ülkeleri ziyareti duraklarından birisi de guatemala idi. burada abd başkanı kutsal maya tapınağına gitmiş ve maya dansını izlemiştir . fakat ülkedeki mayalar tarafından çok "sevilen" bush'un ziyaretinin ardından bu halk biraz öfkelenmiş ve kutsal tapınaklarına giren kötü ruhları kovmak için ayin düzenlemişler.
mayalar abd'yi nasıl sevmesin ki. guetamala'da 80 li yıllarda, askeri yönetimi destekleyen demokrasi havarisi abd, bu yönetime verdiği silahlarla iç savaş sırasında maya köylerinin tarumar olmasına ve yaklaşık 250 bin kişinin ölmesine yol açmıştı.
mkopaw mkopaw
bunların bizzat yerlileri ile tanıştım.henüz ksilofon çalanına rastlamadım ama iyi çocuklar.yaptığımız sohbetlerde anlattıklarına göre kendilerine has bir kültürleri var ve bazı adetleri türk kültürüne çok yakın.insanları sıcakkanlı, terbiyeli ve dürüst.yardımsever de aynı zamanda.yine aynı kişilerden aldığım bilgilere göre ülkede bir güvenlik sorunu var.hırsızlık ve kapkaç olayları çok fazlaymış.ve ülkenin başkent şehrinin dışında kalan bölgeler hem kültür hem de yaşam olarak inanılmaz gerideymiş.
banker yakup banker yakup
bölgede meydana gelen agatha kasırgası sonucu büyük can kayıpları ve maddi zarara uğramış ülkedir.
ama en ilginci o meşhur delik mevzusu.
yetkililer yerin altında mağaraya benzer bir yapı oluştuğunu söylüyotlarmış, bunun neden kaynaklandığını açıklayamıyorlar ama neden kaynaklanmadığını bildiklerini söylemişler. sebebi deprem veya coğrafik bir neden değilmş, garip...
breaking uk and world news - msn news uk msn news - get the latest breaking news, views and opinions from the uk and around the world on the stories that matter msn
fevkaladenin fevki olmasa da aleladenin fevkinde fevkaladenin fevki olmasa da aleladenin fevkinde
guatemala'da demokrasi, 1954 yılında amerikan destekli kanlı bir darbeyle kesintiye uğradı.

o darbenin ardından ülke tam 6 askeri darbe, 4 ayrı anayasa, 3 cunta rejimi, 7 askeri cumhurbaşkanı gördü.

1960 yılında ülkede darbecilere karşı gençlik eylemleri başladı ve kanlı iç savaş tam 36 yıl sürdü.

bu 36 yıl içinde 150 bin kişi öldü. 40 bin kişi kayboldu, 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 60 bin kişi komşu ülkelere mülteci olarak sığındı.

olayların asıl dönüm noktası 1984'te 4 ayrı gerilla grubunun bir araya gelip guatemala ulusal devrimciler birliği'ni (urng) kurmaları oldu. hükümet güçleriyle urng arasındaki savaş 10 yıldan fazla devam etti. sonunda urng, askeri alanda bu savaşı kazanamayacağını anlayıp "demokratik mücadele" kararı aldı. 1994'ten itibaren de bir barış süreci başladı. bu süreç 1996 baharında örgütün tek taraflı ateşkes ilan etmesi ile sona erdi.

işte o günden sonra guatemala, savaş baltalarını ve kan davalarını toprağa gömüp 36 yıllık bu iç savaşın yaralarını sarma çabasına girişti.nasıl mı?

öncelikle urng militanlarının dağdan inip günlük yaşama katılabilmelerinin yolu açıldı. hükümet işe, politik ve adli suçları birbirinden ayıracak bir komisyon kurmakla başladı. daha önce yaşanmış bütün insan hakları ihlallerinin incelenmesi görevini üstlenen bu komisyon, silahlı eylemlere karışan militanların yargılanması, karışmayanların ise siyasi haklara kavuşturulmaları için çalışmalar yaptı. teröre bulaşan gerillalar yargılanırken kendilerine yasal danışmanlık hizmeti verildi. öte yandan devlet tarafından haksız yere şiddete maruz kalanlara, gözaltında çocuklarını kaybedenlere, evleri yakılanlara da devletten tazminat talep etme hakkı tanındı.

teröre karışmamış militanlara gelince...

onlar, dağdan iner inmez bir check-up'tan geçirildiler. iki ay içinde kendilerine geçici kimlik verildi. örgüt elemanlarının dağda veya başka bir ülkede doğan çocuklarına da kimlik verilmesi kararlaştırıldı.

yerleşim sorunlarını çözmek için önlemler alındı. şehirlerde ev sahibi olmak isteyenlere kredi bulundu. dağdaki militanların aileleriyle yeniden birleşmelerine olanak tanındı.

eski gerillalar için mesleki eğitim programları hazırlandı. okuma yazma bilmeyenler için kurslar açıldı. öğrenim görmek isteyenler, seviye tespit sınavlarından geçirilerek okullara kabul edildiler. isteyenlere burs sağlandı.

dağdan inen binlerce gerillaya iş bulabilmek için istihdam arttırıcı projeler geliştirildi.

öte yandan silah bırakan urng üyelerinin yurttaşlık haklarına ve belirli kültürel haklara sahip olabilmeleri için yasal düzenlemeler yapıldı. böylece dağdan inenlere, kimliğini koruyarak siyasal inançlarını demokratik kanallar içinde ifade edebilme kanalları açıldı.

bütün bu entegrasyon çalışmaları için guatemala hükümetine, ciddi dış destek sağlandı. pek çok uluslararası kuruluş, bu barış sürecine katkı için proje desteği ve kredi verdiler.sonuç?

her şey burada yazıldığı kadar kolay olmadı tabii...

anlaşmanın imzalanmasından 2 yıl sonra ülkenin önde gelen insan hakları savunucularından olan bir din adamının öldürülmesiyle gerginlik yeniden tırmandı. ülkenin 36 yıllık kanlı geçmişinden öyle kolay kaçamayacağı anlaşıldı. yargısız infazlar, işkence uygulamaları oransal olarak azalsa da devam etti.

ama hükümet yılmadı. yapılan anayasal reformlarla ordunun siyasetteki rolü yeniden düzenlendi. güvenlik birimlerinde suç oranının azaltılması için önlemler alındı.

şimdi guatemala bir yandan geçmişin yaralarını sarmaya, bir yandan da geleceğin önünü açmaya çalışıyor.

bunlar türkiye'ye çok uzak bir latin amerika ülkesinden manzaralar....
nell nell
her daim baharın yaşandığı yerdir. baharı da yağmurlu ve kurak sezon diye ikiye ayrılır. ağırlıklı olarak mayaların yaşadığı yerdir (evet yaşıyorlar). tikal de mayalar'a ait anıt ve piramit bol miktarda bulunmaktadır ki henüz çoğu gün ışığına çıkarılmamıştır. tarih hala yaşar burda.

başkenti guatemala city'dir ve ülkenin en leş şehridir. ankara, paris kalır yanında. güvenlik sorunu meksika ve brezilya'daki gibi hava civa değil gerçektir. güpegündüz, hem de merkezi bir yerde soyulabilirsiniz. hırsızlık ihbarı için gittiğiniz yer de vergi dairesi gibidir. gişe numarası alıp beklersiniz, bir nevi vatandaşlık görevidir, gelen misafirin de elinin dolu gelmiş olmasıdır, boynunun borcudur.
1 /