her toplumda belirli bir kesimin cahil bırakılması

deep thinker deep thinker
en müreffeh, sosyo kültürel evrimde ileri gitmiş toplumlarda, fransa'da, ingiltere'de dahi geçerli. öyla ya, vur deyince düşünmeyecek adam lazım, ork lazım, elit elfler lazım, alo beyaz ötesi yakalı lazım, beyin takımı, ayak takımı lazım.. herkeş beyin takımlı olursa onların taleplerini nasıl karşılayacaksın?

tabii her ülkenin yüzde ellisi parasına, ürettiği artı değerlerin vazgeçilmezliğine göre.

(bkz: her ülkede bir yüzde elli olması/@deep thinker)

george carlin
"the upper class: keeps all of the money, pays none of the taxes. the middle class: pays all of the taxes, does all of the work. the poor are there... just to scare the shit out of the middle class"

https://www.youtube.com/watch?v=Ko35qhKnRXs