hümanizm

1 /
baruch baruch
marx’ın da pek sevdiği bir latin sözünü anımsıyorum
"nihil humanum mihi alienum est"
bu sözün altına ben de imzamı basıyorum
insana ilişkin ne varsa kabulüm
şu hümanistler hariç
(bkz: can yücel)
game insane game insane
hümanizm*: insandan ve insanın içinden geçenlerden yola çıkarak, insanı anlamaya çalışmak, ve buna insanı ve toplu yaşamı hümanite idealine uygun olarak şekillendirmeyi eklemek. hümanite burada en geniş anlamıyla kullanılmıştır, yani sadece etik olarak değil, bilimsel ve estetik olarakta.

avrupa da hümanizme bakarsak bunu ilk temelinden günümüze yedi ana kategoriye ayırabiliriz:

1. eski çağda hümanizm
2. rönesansta hümanizm
3. aufklarungshumanisme
4. idealistik hümanizm
5. romantik hümanizm
6. sosyalistik hümanizm
7. existentialistik hümanizm

bunları açıklamalarını zaman içinde sizlerle paylaşmak niyetindeyim.
gulersem gulersem
bu kavram insanın aklında olumlu mesajlar çağrıştırır "insan sevgisi, barış, kardeşlik" gibi, ancak felsefi anlamda hümanizm kavramı; insanların yegane amaç ve odak noktası haline getirilmesidir. zaten ingilizce deki sözlük anlamı, " en iyi değerler, karakterler ve davranışların doğaüstü bir otoritede değil de, insanlarda olduğuna inanan düşünce sistemi" dir. hümanizmin en açık tarifi ise önde gelen hümanistlerden biri corliss lamont şöyle demiştir; " hümanizm, tüm gerçekliğin bizzat doğanın kendisinden ibaret olduğuna inanır, evrenin temel materyali, zihin değil madde-enerjidir...(hümanizme göre) doğaüstü varlıklar gerçek değildir; yani insan düzeyinde, insanlar doğaüstü ve ölümsüz ruhlara sahip değildirler ve tüm evren düzeyinde, evrenimizin doğaüstü ve sonsuz bir yaratıcısı yoktur."
görüldüğü gibi, hümanizm; doğrudan doğruya ateizme dayananan bir akımdır.*
jeffrey jeffrey
hümanizm:tür faşizmi.
insan:doğada görevini yerine getiremeyip aynı zamanda kendisinin dışındaki doğayı berbat eden yegane varlık.
börtü-böcek sevmek daha mantıklı olabilir.
comtesse de lautreamont comtesse de lautreamont
şöyle der bulantı'da sartre, roquentin'in iç sesinden:

“belki de insanlardan tiksinen bir kimsesiniz.” bu yanıltıcı uzlaşma çabasının altından ne çıkacağını biliyorum. benden pek az bir şey istiyor, bir yaftayı kabullenmemi istiyor sadece. ama bir tuzak bu; isteğine baş eğersem otodidakt kazanacak, beni sınırlamış, yeniden kurmuş ve aşmış olacak. çünkü hümanizm, bütün insansal davranışları kendi malı haline getirir ve hepsini birbirine katıştırır. ona dosdoğru karşı gelirseniz oyununa düşmüş olursunuz; çünkü hümanizm, karşıtlıklarına dayanarak yaşar. dik başlılar, dar görüşlüler, yasa dinlemezler, onlar yenilip dururlar; onların bütün sertliklerini, bütün kötü aşırılıklarını, hümanizm sindirir ve köpüklü beyaz bir lenf haline sokar. düşünce-düşmanlığını, manşeizmi, mistisizmi, kötümserliği, anarşizmi, bencilliği sindirmiştir. bunlar, varoluşlarını ancak hümanizm içinde haklı çıkaran tamamlanmamış düşünceler ve aşamalardır. bu topluluk içinde, insanlardan tiksinen kimse de yerini bulur; bütünün uyumunu sağlayacak bir uyumsuzluktur sadece. başkalarından tiksinen, bir insanoğludur, öyleyse hümanistin de belli bir yere kadar başkalarından tiksinmesi gerekmektedir. ama o, tiksinme ve nefretini dozunda kullanan bilimsel bir insansevmezdir. insanlardan, onları daha iyi sevebilmek için önce nefret etmiştir. bir bütün içine sokulmak istemiyorum. kırmızı kanımın, bu lenfasal hayvana yem olmasını da istemiyorum. “anti-hümanist” olduğumu söylemek budalalığına düşecek değilim. hümanist değilim ben, hepsi bu.
portakallı haribo mahmut portakallı haribo mahmut
hristiyanlığın grec ve latin sanatını yasaklamasıyla bin yıl kadar baskı altında kalan edebiyat ve sanat, sanatçıların yeniden "insan" konusu üzerine eğilmelerini sağlamıştır. grec ve latin edebiyatını örnek alan sanatçılar, " ideal insan" anlayışıyla eserler vermeye başlamışlardır. 13. yüzyılda ortaya çıkan ve latince "hümanistos"* sözünden esinlenerek oluşan ve kendisine "insan"ı merkez alan bir edebiyattır. bu dönemde kilise latince'sinin yerini ulusal dil almaya başlamıştır.
noema noema
hümanizm, aslında evrenin merkezinde neyin olduğuna verilen "insandır" cevabıdır. rönesansla beraber doğanın keşfi, insan doğasının ve vücudunun keşfiyle birlikte evren gizemlerinden sıyrılmış, hükmedilebilir bir alan olarak algılanmaya başlamıştır. insan önemli hale gelmiştir evet, toplumsal sistemlerin de insanı temel alarak kurulmasını sağlamıştır bu durum. ama söz konusu "insan" moderniteyle birlikte soyutlanmış, rasyonel aklıyla tanımlanan bir varolan olmuştur. sonuç olarak, insan sevgisiyle alakası yoktur, insan ırkının doğanın hükmedicisi olduğunun, ve sırf insan olmasından kaynaklanan hakları olduğunun düşünülmesidir ki aslında kabullenilmiştir. sahip olduğumuz demokratik temayüller, adalet sistemi, eğitim sistemi temelini buradan alır. hem akıl hem de duygu (ki bu kısmını kullanma yeri özel alandır, kamusal alanda rasyonel akıl kullanılmalıdır) varlığı olan insan bazı haklarını devlete devretmiştir ki, eşit rasyoneller arasındaki anlaşma gereği herkese hakedilen verilebilsin ve yasalar akıllıca koyulup uygulansın. bu yüzden bir ülkenin başbakanı vatandaş imkanı varsa kendisini savunacaktır diyemez çünkü insan aklının yanısıra duygularıyla da yönetilir, saf akla dayanan ancak devlettir, yasayla yönetilen devlettir veya olması gerekir. insanın eşitliği fikrinin rasyoneliteye dayanması hususunda (bkz: postmodernite)

ve (bkz: başlıklar arası ilinti kuran yazar)
eni eni
pek dil, din, vicdan özgürlüğü bilen arkadaşlarca sadece 'kana kan' olarak görülmekte olan kavram. az önce de bir başlıkta sıçmıştım ya hani ' ne farkınız kaldı şimdi o faşist dediğinizden?' diye. lakin birden bir bbp fanı olmama vesileymiş hümanistliği savunuşum. her ne yapmışsa yapmış olsun sen o'na gene de kinsiz, ölüme düğün dernek kurmaksızın yaklaş. budur.
balan kudursun freud balan kudursun freud
hep ağızlarda gezer, gönüllere girmez.

ben en baba sosyalist gördüm, türkeş'in cenazesinde "yaman bir rakibimizi kaybettik" diyen; en baba ülkücü gördüm, ecevit'in cenazesinde en ön saflarda ilerleyen...
1 /