hüviyet

akılfikirdükkanı akılfikirdükkanı
arapça hüve den türemiştir. hüve o, üçüncü tekil kişidir. iyyet ekiyle hüviyyet/hüviyet olmuştur. osmanlıca bir sözcüktür. kök anlamı o üçüncü tekil kişi ile ilgili olan, o-luk, anlam genişlemesiyle bir kişinin kimliği , kişiliği, bu niteliklerini gösteren kanıt, belge. yani kafa kağıdı.