hypatia

1 /
alle alle
iskenderiye kütüphanesi'nde çalışan son bilgin; matematikçi, astronom, fizikçi ve yeni platonculuk akımının önderi ve herhangi bir çağda bir insanin gösterebileceği en olağanüstü başarıları kendinde toplamış kadın. 370 yılında iskenderiye'de doğdu, zarafeti, engin bilgeliği, gençliği ve olağanüstü güzelliği ile geniş bir öğrenci ve hayran kitlesi çekmeyi başardı fakat hiç evlenmedi. o dönemin iskenderiye başpiskoposu cyril hıristiyan dogmanın istikrarsız temelini ulu orta eleştirdiği için ondan nefret ediyordu, bilimin simgesi olması ve bunun kilise tarafından putperestlikle eş görülmesi ise hypatia'nin sonunu hazırladı. 415 yılında sabah işe giderken cyril'in müritleri tarafından atlı arabadan indirilip, elbiseleri yırtıldıktan sonra katillerin elindeki deniz kabukları ile etleri kemiğine kadar kazındı ve kalıntısı yakıldı, sonrasında eseleri, ardından iskenderiye kütüphanesi'nin son kalıntıları yok edildi. cyril ise azizlik ile ödüllendirildi.
karamuratbenim karamuratbenim
matematikçi theon un kızı. "bütün resmi dinler aldatıcıdır" dediği söylenegelir. vandalist bir başka dinin, bir başka güzel kurbanı. 700 bin kitap toplattığı söylenir iskenderiye kütüphanesi için. böyle bir insanı katleden cyris aziz olmuş, hypatia ise din adına lain bir cadı. antik mısırlılardan apardığın yarım yamalak dinin adaleti bu kadar yarım ve yamalak olur..
milan kundura milan kundura
1700 yıl sonra bile hiçbirşeyin değişmediğini gösteren bir hayat hikayesine sahip aydın kadın. hristiyanlığın kadın düşmanlığı ve korkaklığının ilk göstergesidir.
51 51
hypatia'nın öldürülmesiyle erk el değiştirmiştir. paganlar tarafından yıllarca ezilen ve horlanan iseviler -pagan baskısında dolayı kapadokya'daki mağaralarda yaşamışlardır- iktidarı ele geçirmişlerdir. özetlemek gerekirse isa'nın intikamı alınmıştır.
djarum djarum
"hypatia nın babası theon, iskenderiye üniversitesinde matematik hocasıydı. daha sonra
üniversitenin rektörü oldu. hypatia, iskenderiyedeki zengin bilim ortamından yararlandı. daha
genç yaslarında soru sormayı, arastırmayı ve kusku duymayı ögrendi. theon, kızını kusursuz bir
insan olarak yetistirmek istiyordu. kızının egitimini üstlendi, hem ögretmeni, hem oyun arkadası
oldu. el sanatları, siir, felsefe, din, astronomi, astroloji, matematik konularında eksiksiz
bilgilenmesi için elinden ne geliyorsa yaptı. çok iyi bir ögretmendi. ögrettigi konuları seviyor ve
sevgisini karsısındakine aktarabiliyordu. o çagda ve dünyanın o yöresinde bilinen bütün dinleri
kızına ögretti. dogma düsüncelere ve dinlere saplanmasına izin vermedi.
bütün dogmatik dinler yanlıslarla doludur ve kendine saygısı olan bir
kimse tarafından son gerçek olarak kabul edilmemelidir,
ve
düsünme hakkını hep kullanmalısın. çünkü, yanlıs düsünmek, hiç
düsünmemekten yeğdir.
dedi kızına."

ali nesin
düş doktoru düş doktoru
tarihte bilinen ilk kadın filozoftur. kendisi m.s. 300'lü yıllarda yaşamıştır. hristiyanlarla yahudilerin savaşlarının sürdüğü bir zamanda ben felsefeye inanırım sözü yüzünden dinsizlikle suçlanmıştır. bir çok öğrencisi bulunduğu ve felsefe alanındaki fikirleri önemsendiği halde öldürülmüştür.
angesen angesen
yaşadığı dönemde hem zeki, hem güzel ve hem de bilimle uğraşan bir kadın olması dolayısıyla sonu da bir o kadar acı olmuş, cadılıkla suçlanarak öldürülmüştür.

bilim ve edebiyat alanında zamanın bütün filozoflarının çok ötesindeymiş. kendisini dinlemek için bir çoğu uzaklardan gelen dinleyecilerine gökbilim ilkelerini açıklarmış. aldığı eğitim ve öğretimden dolayı kendine güveni tam, davranışları rahat, çevresinde saygı ve hayranlık uyandıran alçakgönüllü tavırlarını bozmadan derslerini verirmiş.
drsculptr drsculptr
kendisinden 1200 yıl sonra kepler'ingezegenler ve yorungeler konusunda, ayni seyleri kesfedeceği iskenderiyeli bilim kadını.

hem zeki hem de güzelmiş: afrodit'in bedeni platon'un ruhu.

ortacagi merkez alirsak ortacagda guderek karanliga yaklasildiginin bir kaniti olarak yobazlarca öldürülmüştür. kadınlardan -aslında nedense- korkulduğunun apaçık bir göstergesidir.
dizirti dizirti
tarihte bilinen ilk şehit kadın matematikçi, filozof. bazı fikirleri hristiyanlığa karşıdır. iskenderiye'de yaşamış olan bu yetenekli bilim insanı bir gün kesici aletlerle iskenderiye sokaklarında linç edilmiştir.
fitnefücur fitnefücur
hayatı pahasına dünyanın elips şeklinde olduğunu keşfeden kadın. o bu hesaplarla uğraşırken, bu din bu allah bu peygamberciler de onu hiç etmiştir.
ilim bilim derken gerçeklerin üstü binlerce yıldır örtülüp nice aydın katlediliyor. sivas katliamı da buna bir örnek ama tabi de kime ne anlatacaksın...
1 /