ikonografi

kulaksızmidas kulaksızmidas
eski yunanca eikon (imge) ve graphia (yazım) oluşuyor. sanat tarihçilerin tabiriyle sanat yapıtlarında tasvir edilen başka bir deyişle betimlenen, kişi,olay, düzen ve kalıpları inceleyen biimsel disiplin.
karizmatik karizmatik
simgelerden oluşan bir dil. resimlerde düşüncelerin imgelerle temsil edilmesi. bir sanatçı kendine özgü kişisel bir "imgeler takımı" yaratıp yapıtlarında belirli düşünceler ve izlenimler için bunları kullanabilir. düşüncelerin zaman içerisinde gelişiminin ve anlatımının incelenmesinde önemli bir araçtır...
tuckram tuckram
eikon ve graphia kelimelerinin birleşiminden oluşur.eski tablolar heykeller desenler üstüne alegorik çözümleme yapmaktır.bedrettin cömert'in yazdığı mitoloji ve ikonografi kitabı bizim için ikonografi alanındaki en etkin ve önemli yapıttır.sanat tarihçimizin 1980li yıllarda yazdığı bu eserin üstüne kabul edilir bir eser yoktur.
balefulwhisper balefulwhisper
korku filmlerinde oldukça sık kullanılan öğe.
kamera ile yapılan ışık- gölge oyunları, kasvetli görüntüler, banyo, karanlık ev hep birer korku filmi simgesidir.
izleyiciye doğrudan fikir vermek yerine kafasında soru işaretleri oluşturmak adına olmazsa olmaz bir kullanımdır.
gerilim filmlerinde de korku filmlerindeki kadar olmasa da yardım alınan bir yöntemdir.
autumn sonata autumn sonata
sinemada, filmin belirli bir janrda algılanmasını sağlayan, kolaylaştıran unsurlarıdır. hikaye, mekan, kurgu gibi çeşitlenebilen bu öğeler; westerni kara filmden, dramı romantik komediden ayırabilmemizi sağlarken hikayeyi anlamamızı da kolaylaştırır.