inkılap

tainakan tainakan
12 eylül 1980 den önce türk devrim tarihi diye okutulan ders kitapları daha sonra türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi adını aldılar.
burada savunulan iki görüş var:
1- inkılap kelimesinin ihtilali ve arkasından gelen yapılanmayı da kapsadığı
2- devrim kelimesinin aslında yıkmaktan geldiği halde daha üst bir yönetim kurmak manasını da taşıdığı için, ihtilal ve arkasından gelen inkılapı içerdiği söylenir.
tabii hangi görüşü kimin savunduğunu sanırım belirtmeye lüzum yoktur..
bliss bliss
sözlük anlamı değiştirmek, ters yüz etmektir. tarihi terim olarak ise toplum hayatını ilgilendiren hemen hemen her alanda yenileşmeye, gelişmeye ve ilerlemeye yönelik köklü ve ani yapılan değişiklerin bütünüdür.
crimson crimson
1930'larda ismet inönü'nün girişimiyle serbest cumhuriyet fırkası aleyhine yazılar yayınlayan gazete.. baş yazarı ali naci karacan'dı ve yakup kadri gibi isimler bu günlük gazetede yazılar yazdılar..
serbest cumhuriyet fırkası kapatıldıktan sonra gazateye pek ihtiyaç kalmamıştı ve bu nedenle kısa bir süre sonra kapatıldı..
bu gazateye tbmm kütüphanesi'nden ulaşmak mümkün..
heboslukyokyani heboslukyokyani
türk dil kurumuna göre:
(inkıla:bı, l ince okunur), arapça inḳilāb
1. isim toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform:
yazı inkılabı.

2. isim, eskimiş bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm:
"münevver türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı." - peyami safa