integrali adam gibi alamayan erkek

badem gözlü kör badem gözlü kör
türevi iyi alan erkek terörist, integrali iyi alan erkek hümanisttir. iyi çarpan erkek hırsız, iyi çıkaran erkek piçtir. karekökü, karesini iyi alan erkek pragmatist, sinüsünü, cosinüsünü, tanjant, cotanjantını iyi alan erkek takıntılı; fourierini iyi alan erkek işkolik, ikinin üçe eşit olduğunu ispatlayan erkek hayalperest, modunu alan erkek garabetçi, menfi, sonsuza götüren erkek eğlenilecek erkek, sıfırın faktöriyelini alan erkek adamdır! çünkü yoktan var eder! ekmeğini taştan çıkartır, ailesine bakar, geçindirir, yemez yedirir, içmez içirir, iyi aile reisi olur. :d
the red queen the red queen
alabildiğini düşünenleri kısmi fonksiyonlar ile tanıştıralım. görecelilik nedir, onu da anlamış olurlar bir nebze. türev alabildiğini düşünenler için de varyasyonlar hesabımız var.