iş birliği

johnny deep throat johnny deep throat
(bkz: işbirliği)
işbirliği,liberallerin oldukça sık kullandığı bir kavramdır.kalkınmanın gerçekleşmesi için devletlerin birbirleriyle işbirliği içerisinde bulunmasını savunurlar.bu yüzden devletin rolü liberaller için kısıtlıdır,buna karşın hükümet dışı kuruluşlar* ve küresel aktörler önem kazanmıştır.

realistlerin işbirliği anlayışı sınırlıdır.realizmde güce odaklanma söz konusudur.onlar için savaş stratejileri ve askeri üstünlük önemlidir.çıkarları maksimize etme yolunda gerekirse savaşabilirler,bu yüzden işbirliği oranı düşüktür.

(bkz: perpetual peace)