kaideler istisnayı bozmaz

hödük hödük
sürü psikolojisine başkaldırı. çoklukların kendilerini orijin sanmaları, normali kendilerinden yola çıkarak belirlemelerinin bir tezahürü "istisnalar kaideyi bozmaz" sözü. açıkçası sevmiyorum ve öne sürecek fikir bulamayınca sığınılan ucuz bir liman olarak görüyorum.

istisnalar kaideyi bozmazmış... istisnanın da çok umrundaydı götüm... kaideler istisnayı bozuyor sanki. doğrusu kaideler istisnayı bozamaz ama istisnalar her an kaideyi bozabilir. ayağınızı denk alın.