kitle

tyrannicide tyrannicide
kötü bir kelime. gustave le bon'un (doktor esasen kendisi) kitle psikolojisi'nde sözünü ettiği kitle(köken itibariyle ona bakmak gerek) aşağılık, ilkel, birlikteliğinin ortaya çıkaracağı tek sonuç şiddet ve yıkım olan, akıl mefhumunu kaybetmiş gibi anlamları barındırıyor. fransız sendikalizmi ve sosyalizm anlayışının yükseldiği dönemde, burjuvaya akıl veren birtakım yaklaşımlar sunmayı hedefleyerek yazılan kitle psikolojisi'ndeki bireyden aşağı olan, bilinçdışının egemenliğini ifade eden tanım olan kitle ne yazık ki, olumsuzu ifade eden özellikleri içeren kalabalık, bir güruh. kelimelerin anımsattıkları değişse de zaman içinde, tanımın kökeni, onu kullanma rahatlığımızı kısıtlamalı. bağlamından kopmayacak kadar çok olumsuz imgesi var "kitle"nin. sevemiyorum.
elcordobez elcordobez
césar vallejo'nun vurucu bir savaş karşıtı şiiridir. çeviri ülkü tamer.

sona ermişti savaş,
asker ölmüştü, bir adam geldi yanına,
"seviyorum seni; ölme!" dedi.
ama asker dirilmedi.

iki kişi geldi sonra, yalvardılar:
"bırakma bizi! yürekli ol! n'olur diril!"
ama asker dirilmedi.

yirmi kişi, yüz kişi, ben, beş yüz bin kişi,
bağırarak geldiler: "bunca sevgimiz var ölüme karşı!"
ama asker dirilmedi.

milyonlar toplandı başına,
hep birden konuştular: "gitme kardeş, gitme!"
ama asker dirilmedi.

sonra bütün insanları yeryüzünün
koştu yanına; kederle baktı onlara asker,
doğruldu ağır ağır,
kucakladı ilk adamı, yürüdü gitti...

césar vallejo