komünist kişilik bozukluğu

pavelmuraska pavelmuraska
komünizmi benimsemiş kişilerin, seçimleri ve partileri oligarşik yapının parçaları gördüğü ve reddettiği için ağzıyla gülmeyi reddettiği denklemsel önerme.
bedava sirke bedava sirke
dedem şöyle derdi "gelip sana komünizmi anlatırlar, masal gibidir. dinlediklerin seni mutlu eder ama yaşamaya başladığında masal değildir. hiçbir komüniste inanma." kendisi yugoslavya'da komünist parti rejiminde yaşamıştı sonrasında türkiye'ye iltica etmişti. "kağıt üstünde her şey güzel olsa da asla o güzelliği yaşatmazlar" derdi. işin teorik kısmı mükemmel dünyayı vaad etse de pratik kısmının pek öyle olmadığı ortada. "demokrasi" gibi çoğulcu ve katılımcı bir yönetim şekli bile manipüle edilmeye bu kadar müsaitken komünizm daha fena şekilde manipüle edilmeye müsait. açıkçası hiçbir fikri savunan kişilere, fikirlerinden dolayı kişiliksiz ya da bozuk kişilikli demeyi doğru olarak kabul edemem ancak ortada tarihi gerçekler var.

gerçek komünizm bu değil ile gerçek islam bu değil tayfası birbirinin gölgesi gibidir benim nazarımda kişilikleri ile ilgili süphe duyduğum kişiler onlar, arkadaş kusura bakma görülen köy kılavuz istemez durum tama olarak bu. kimsenin fikrine saygı göstermeden fikrinize saygı duyulmasını beklemek gerçekten en hafif tabiri ile "kişilik bozukluğudur".