laveyan satanizm

uciha itaci uciha itaci
laveyan satanizm veya ateistik satanizm, anton szandor lavey tarafından oluşturulan felsefi öğreti ve inanış. ilk olarak 1966 yılında şeytan kilisesi'nin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım laveyan satanizmdir.

laveyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır.

laveyan satanistler birer ateisttir, ve şeytan'ın varlığına inanmazlar[1]. şeytan'ın varlığına inanmadıkları gibi, "tanrı, ruh, büyü, cennet, cehennem" gibi doğaüstü kavramların hiçbirine inanmazlar[2]. laveyan satanistler materyalisttir. metafizik kavramların hepsini reddederler.

laveyan satanizm, şeytan kavramını doğa üstü bir varlık olarak kabul etmez. şeytan'ı bir sembol olarak kabul eder. bu sembol, laveyan satanizmin felsefesini tanımlamaktadır. laveyan satanistlere göre, şeytan; insanın vahşi doğasını temsil etmektedir. şeytan, insanın içindeki hayvani duyguları, içgüdüleri ve dürtüleri temsil eder. insanlar içlerindeki bu içgüdüleri temel alarak yaşamalıdır. lavey'e göre: insanlar tarafından uydurulan "tanrı" kavramı bunları yasaklamıştır, ve günah olarak kabul etmiştir. şeytan simgesi bunun tam zıttını oluşturmaktadır. satanist bir birey, şeytan'ın temsil ettiği bu kavramlara göre yaşamalıdır

lavey'in kurucusu olduğu bu satanist grubun temel hedefi, tanrı inancına karşı çıkarak felsefi temelli bir din oluşturmaktır. laveyan satanizmde özel olarak hristiyanlığa, fakat genel olarak "tanrı" inancını içeren bütün dinlere karşı çıkış vardır.

laveyan satanizm, öncelik olarak insanların "tanrı" kavramından tamamen kurtulması gerektiğine inanmaktadır. çünkü tanrı kavramı, laveyan satanizm'e göre uydurmadan ibarettir ve gerçek değildir

lavey felsefesi; yaşamdan keyif alabilmek, yaratıcılık, özgüven, bağımsızlık, kendine saygı, sadece karşılıklı cinsellik, güçsüzlerden çalmamak, yemeğini çalmayan hayvanlara ve çocuklara zarar vermemek, zeka ve entellektualite gibi satanik etikleri (nezaket, güven, intikam ve varoluş) savunmuş olmasına karşın genellikle ön yargı, yanlış anlamalar ve öznel uygulamalar sonucu kaotik olarak kabul edilmiştir.[5][6]

temelinde bir şekilde kötülerin yani zekilerin kazanacağını ve en iyi olanın galip geleceğini iddia eden, aykırı fakat sınırları olan bir felsefedir. şeytan ayetleri kitabında, lavey; çıkar ve ego'yu en ön planda tutmuştur. satanic bible'da önemli bir ayet "lüzumsuz kötülük yapmak çıkarlara aykırıdır." maddesiyle vurgulanarak kriter olarak yorumlanmıştır.
lucifer morningstar lucifer morningstar
bir din değil felsefi bir düşünce şeklidir. tanrı, şeytan, cennet, cehennem gibi metafiziksel kavramlara inanmayan bir topluluğu din kategorisine sokmak gülünçtür.
dokuz adet günahı vardır. günahtan kasıt yasaklılıktır aslında. dinlerdeki günah kavramı yapmaktan alıkoymanın bayağı zor olduğu şeylerdir. satanizmde ise günahlar az çabayla engellenebilir. işte o dokuz günah şunlardır:

1.aptallık: ilk günah budur. hayatın bir sürü tuzakla dolu olduğu ve bu tuzaklara düşmemek için aptal olmamak gerektiği savunulur.
2. olmadığın gibi gözükmek: kendin gibi olmak önemlidir. bu yüzden böbürlenme, kendini bir başkası gibi göstermek yanlıştır.
3. solipsizm: başkalarına karşı olan davranışları dengelemek mühimdir. karşınızdaki kişi size başka bir persona gösteriyor olabilir ve sizi yanıltabilir. bu durumdan kurtulmak için insanlara karşı temkinli olunmalıdır.
4. kendini kandırmak: en büyük günahlardandır. en kutsal şey bireyin kendisidir ve asıl önemli olan bireyselciliktir.
5. sürüye uymak: bir kişinin bir başkası için köle haline gelmemesi gerekir. az önce de söylediğim gibi bireyselcilik önemlidir. bu yüzden başka insanlara itaat edilmemelidir.
6. perspektif eksikliği: her zaman geniş bir bakış açısına sahip olunmalı, olaylar gözlemlenmelidir. böylece sürüye uymaz ve özgür olursunuz.
7. unutkanlık: daha önce toplumda var olan ve toplum tarafından denenmiş olan bir şeyin tekrardan yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkarılması tehlikelidir. bu yüzden açıkgözlü olmalı ve geçmişi asla unutmamalısınızdır.
8. zarar verici gurur: eğer sizin için faydası var ise isteğiniz şeyleri yapın. fakat sizin aleyhinizde olan bir şeyi yaptığınızda o durumdan çıkmak için "üzgünüm" gibi söylemler kullanıyorsanız bir daha o davranışınızı tekrarlamayın. kısacası bireysel çıkarınız için her şeyi yapın. gururlu olmayın.
9. estetik eksikliği: birey, evrensel estetik anlayışına uyum sağlamak yerine, nasıl istiyorsa öyle görünmelidir. başkalarına hoş gözükmek için olmadığınız biri gibi gözükmenin size bir yararı yoktur.

peki dokuz ilkesi nedir?

"1. tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış.
2. mistik düşler yerine capcanlı hayatı yaşa.
3. kendini kandırma. kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol.
4. sevgini hak edenlere sakla. şaklabanlara harcama.
5. sana tokat atana öteki yanağını dönme, intikam al.
6. sorumlu olana karşı sorumluluk göster. şefkat ve enerji vampirlerine dikkat et.
7. insan bir hayvandır. kimi zaman diğer hayvanlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. ruhi ve entellektüel yüceliği onu doğanın en vahşi ve acımasızı yapar.
8. şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal ve düşünsel yücelikleri savunur.
9. şeytan, bir öcü gibi kullanıldığı sürece caminin ve kilisenin en iyi dostudur."

hail satan! hail lucifer!

peace out!
6
sw pls sw pls
işin içinde metafizik yoksa ne diye adını satanizm koyarsın ki? bunun yerine modern psikoloji okusanız, toplumsal erdemlerin ne olduğunu, insanın kendini nasıl yetiştirmesi gerektiğini öğrenseniz daha iyi değil mi. inanmadığı şeyden sürekli bahseden akıma inanmak da nedir... neymiş "şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal ve düşünsel yücelikleri savunur"muş... "hacı ben ateistim ama şekilli şüküllü bir şeylere kendimi dahil etmeliyim, dünya çok sıkıcı ve anlamsız en azından kendi anlamımı yaratayım da böyle karizmatik bir şeylere inanayım" deseniz samimi buluruz yolun açık olsun deriz de... bu ne lan...
onun yerine ruhani satanizm var o en azından delikanlı gibi tanrı-şeytan tartışmasında saf tutuyor; dinleri tümden reddetmiyor.
1