merkantilizm

fempusay fempusay
avrupa'da 15. ve 18. yüzyıllar arasında kendini göstermiş bir iktisadi akımdır. buna göre; bir milletin refahı temel olarak sahip olduğu maden kaynaklarına (özellikle de altın ve gümüş) göre belirlenir. bu yüzden altın ve gümüş gibi madenlerle devlet hazinesi doldurulmalıdır. bu anlayışa sahip devletler dışarıdan hammadde dışında hiç bir ara mamül ithal etmezler. hammaddeleri alır, işler ara veya tam mamül olarak satarlar. dolayısıyla dış ticaret nedeniyle oldukça fazla miktarlarda altın veya gümüş elde etmiş olurlar. sonra hazine altın veya gümüşle dolunca ordu bunlarla beslenir. ordu beslenince de ticaret yollarını kontrol altında tutar. böylece bir çevrim (döngü) meydana getirilmiş olur. yine bu kardeşler özellikle dünya maden yataklarının sabit olduğu (sınırlı) bu yüzden elde edilebilecek kadar çok maden kazanmanın en akıllıca iş olduğu üzerine tartışmalar yapmışlardır. ancak ne var ki; her alanda olduğu gibi bu alanda da kendini ortaya koyan adam smith abimiz olayı mutlak uzmanlaşma teorisi paralelinde kopartmıştır.
kendi çapında bir çember kendi çapında bir çember
bilinenin aksine yeni kıtaların keşfinden sonra ortaya atılmış teoremdir.. yüzyıl sonra alım gücü gereksinimi gerektiren sanayi devrimi merkantilizimi benimsemiş ülkeler için bir hayli hızlı gelişmiştir..osmanlı devletinin tarım imparatorluğunu benimsemiş olması ve sonraki yüzyıla ayak uyduramaması merkantilizmin ne kadar önemli bir olgu olduğunun göstergesidir.. merkantilizmin yüzyıl sonraki hali için; (bkz: kapitalizm)
wondrous wondrous
merkantilistler town center'dan sürekli işçi basmak suretiyle altın ve taş toplayarak zenginleşmiş, markete gidip odun ve et satarak ithalatla gelir elde etmiştir. ayrıca bol bol da takım arkadaşının marketine trade cart basarlar. bunun yanında aynı marketten altın karşılığı odun ve et satın almak ithalata girdiği için merkantilistlerin raconuna terstir. altın stoğunu azaltmamak adına trebuchet falan da yapmazlar.
friedman friedman
1500-1800 yılları arasında etkili olan akımda en önemli temsilcisi jean bodin'dir. zenginliği altın ve gümüş madeninde sahip olmakla ölçmüşlerdir. müdahaleci devlet anlayışını savunarak keynesyen anlayışa öncü olmuştur.
eriyik örümcek eriyik örümcek
ticaret temalı kârı ön plana çıkaran ekonomik sistem.ihracatın artırılıp ithalatın kısılması gerektiğini savunur.madenlerle ilgili olan kısım zaten yazılmış.
a la carte a la carte
ihracatı teşvik yoluyla altın birikimini sağlamak ve ulusun servetini ve gücünü artırmaktı. bir nevi ülkede olan ülkede kalsın felsefesi temel görüştür.

avrupa'da 16.yy'dan 18.yy'ın ortalarına kadar uygulanan bu iktisadi program, devletin ekonomiye aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini ileri süren bir doktirindir. buna göre devlet, dış ticaret fazlası vermeyi sağlayacak politikalarla ekonomiye müdahale etmelidir.

ingiliz merkantilizmi; tüccar eliyle sanayileşmeyi teşvik etmek olarak tanımlanır.

fransız merkantilizmi (colbertizm); koruyucu dış ticaret politikası uygulayarak, devlet eliyle sanayileşmek olarak tanımlanır.

alman merkantilizmi (kameralizm); kamu maliyesi ve yönetimine önem vererek sanayileşmeyi başarmak olarak tanımlanır.