otomotiv sektörü

eudaimonia eudaimonia
motorlu taşıt aracı üreten bir sektördür. dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin yaklaşık %70’ini otomobil üretimi oluşturmaktadır. otomobil, yeniliğin, dinamik çağın simgesi durumundadır.

bu sektör neredeyse yüz yıllık geçmişe sahip olsa da, uygarlık tarihinin en hızlı gelişen ve hızla yaygınlaşan sektörü olmuştur. tekstil ve gıdadan sonra üçüncü büyük sektör haline gelen sektör, teknolojik gelişme potansiyeli ve gücüne sahip olması bakımından stratejik öneme sahiptir.

gelişmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi bu sektördür.