seri artı oy veren meçhul kadirşinas

house md house md
300+ seri artı oy vermek suretiyle, bendenizi takdir buyurduklarından mütevellit, işbu başlığın açılması zarureti iktiza etmiş bulunmaktadır.
binaenaleyh, zat-ı alilerine, en derûn ihtiramlarımı takdim etmeyi vazife telakki ederken, meydana gelmesinin müsebbibi olduğu fiilin ulviliği itibarıyla, mahcubiyetimi gizlemekte zorlandığımı belirtir; tevdi buyrulan müspet oyların, tarafımdan şeref ve dahi onur vesilesi addedildiğinin, zat-ı şahaneleri tarafından tensip buyurulması amaçlı ricalarımın, kabulünü istirham ederim.

mektubuma burada son verirken, dünya barışı, sevgi, kardeşlik...

bahsi geçen eylemin birkaç dakika sonrası editi:

50+ artı oy ile, profilimi bir kez daha kutsadıktan sonra, sessizce uzaklaşmış bulunmaktadır; söz konusu kadirşinas kişilik...
olaydan bir süre sonra edit piafı:

birtakım favoriler mevcut. bakılacak, araştırılacak... ailenizin muhabiri house md, instela'dan bildirdi...
12
house md house md
10 saat kadar önce, gayet seri bir şekilde profil kutsayabildiğini bir kez daha kanıtlamayı başaran kimliği belirsiz kişiliktir.

kendilerini bendenizle iletişime geçmeye davet ediyorum. bil-umum saygı, sevgi ve hörmetlerimle...


4