şev tari

kurbanım aman kurbanım aman
delila tarafından söylenen türkü.

dinlenesidir, sevilesidir...
sözleri için;

di şevek tarî da agir bî dil xistiye
dî ronahîya sîbê da çavên xwe girtiye

destên xwe ra kiri bû, xatîr ji me xwestî ye
lo çilê zivistanê da me bî tenê hiştiye
lo lo hevalo lo cano, şêrîn birîndaro

lo lo hevalo lo cano, şêrîn birîndaro
berê tû merxas û agit bu, îro ketî çi halo

çavên xwe jiyariyê mirin jê nagere
dilê xwe jiyariyê mirin jê nagere

bî çavên ferê xwe, li dor xwe digerîne
digere nagere, hevalê xwe nabîne
lo lo hevalo lo cano, şêrîn birîndaro

lo lo hevalo lo cano, şêrîn birîndaro
berê tû merxas û egît bu, îro ketî çi halo