suça sürüklenen çocuk

moskof cariye moskof cariye
çocuk suçluluğu kavramı, hukuki ve sosyolojik olarak farklı açılardan ele alınmıştır. hukuki açıdan çocuk suçluluğu “çocuğun ceza kanunlarınca suç sayılan bir fiili işlemesi sonucunda, yargı organlarının önüne getirilmesi” şeklinde tanımlanırken, suçlu çocuk “bir hukuki normu ihlal etmiş on sekiz yaşından küçük kimse” olarak ele alınmaktadır. hukuksal yönden bu şekilde tanımlanırken sosyolojik açıdan yeterli değildir. sosyolojik görüşe göre, gelişim çağındaki çocuğun sağlıklı gelişimi için desteklenmelidir. eğer çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişimi desteklenmezse, çocuk gelişim dönemlerinitam atlatmayabilir ve o döneme saplantılı kalabilir. bundan dolayıda çocukta davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. eğer bu davranışlar zamanında farkedilmeyip ihmal edilirse, çocuğun davranış bozukluğu gösterme eğilimi atrar ve bu davranışlar suça bile yol açabilir davranış bozukluğu gösteren çocuklar, suça eğilimli olabilirler, o yuzden toplum olarak bu çocukları korumalıyız onları mahkemelere göndererek hayatlarını ve geleceklerini daha fazla zorlaştırıp, suça itmek yeterine devlet kurumları ile farklı sosyal kurumların aracılığı ile çocukları tekrardan topluma kazandırmanın daha anlamlı olduğu kanısındayım.
özgür özlem özgür özlem
2013 yılında 274 bin ssç hakkında adli işlem yapılmış. bir önceki yıla kıyasla %12 artmış ssç sayısı.

durmayın her sokağa bir cami yapın, ne gerek var çim sahalara... durmayın imam atayın ne gerek var beden eğitimi öğretmenine... muhammedin hayatını filan öğretin;
ne gerek var matematiğe, fiziğe, felsefeye, tiyatrolara, müziğe, resime...
cantay cantay
erkek suça sürüklenen çoçuklarda (ssç) çoğunun saç traşı yanlar sıfır, tepede saç olacak şekilde aynı imiş. hatta bu konuda bir araştırma yapılması da düşünülüyor.
2