tarih kayıtta

house md house md
günümüz dünyasında yenen hiçbir haltın gizli kalmayacağını ifade eden kalıp.

şahsım tarafından sık kullanıldığından, başlığının açılması gerekliliği iktiza etmiştir.

instela kamuoyuna saygıyla arz olunur.