ts

1 /
poil de carotte poil de carotte
galatasaray üniversitesinde bölüm derslerine giriş sınıfı anlamına gelen, dil hazırlık sınıfından sonra okutulan sene.

aslı "tronc commun" olup kısaltması "tc" iken, fransızca okunuşu "ts" olduğundan, zamanla yazılışı türk okunuşuna uygun hale gelmiştir.

bok püsür derslerin okutulduğu, gereksiz bir senedir. öğrencinin günde sadece 2 dersi olup, boş günü bile olabilmektedir.
o derece "boş"tur yani.
1 /