üçüncü selim

1 /
sycrone one sycrone one
bir osmanlı devleti padişahı.birinci abdülhamid ve ikinci mahmud arasında tahtta kalmıştır(arada dördüncü mustafa bir sene tahtta kalmıştır aslında ama o da asılarak öldürülmüştür hemen)

özellikle osmanlı devletindeki yenilik hareketlerini başlatmasıyla öne çıkmıştır.18.yy da avrupa devletlerinin oldukça gerisinde kalan devleti yenilik hareketlerine sokmuş,askeri ve ekonomik alanlarda önemli değişimlere gitmiştir.nizam ı cedid hareketi denir bu yenileşmeye.

bu yenilik çabaları muhafazakar kesmin tepkisini çekmiş(ki başları gene yeniçerilerdir ki selim bu askeri birliği kaldırmaya çalışmıştır) ve tahttan indirilmiştir.

bunun üzerine yenilik taraftarları alemdar mustafa paşa önderliğinde başkente selim'i tekrar tahta geçirmek için yürümüş fakat selim'in boğdurulup öldürülmesi üzerine yerine ikinci mahmud geçirilmiştir.

bestekarlığı ile de tanınır.

edit: avrupa başkentlerine daimi elçilikleri de açtıran bu padişahtır.
anthrax anthrax
tahttan zorla indirilmese çok iyi şeyler yapabilecek bi padişahtı, kurduğu ordu ve yenilikçi ama avrupa özentisi olmayan anlayışıyla osmanlı'yı zor durumundan kurtarabilecek hamleler yapabilecekken kendi yanında ki insanların da ihaneti ile tahttan indirilmiştir
mümtaz mümtaz
padişahlığından ziyade bestekarlığı önemli olan, ilber ortaylı'nın tabiriyle "part-time" sultanlık yapan büyük insan. padişah olarak da kötü işler yapmamış, bilakis yenilikçi bir padişah olarak bilinmiştir. yeniçeri ocağı'nın kaldırılması niyetleri onun zamanında başlamıştır. hatta yeniçerilerin yerini alacak olan nizam-ı cedit ordusu, onun zamanında kurulmuştur. hiçbir osmanlı padişahı asılmadığı gibi üçüncü selim de asılarak ölüdürülmüş değildir. kabakçı mustafa adıyla maruf bir meczup önderliğinde ayaklanan yeniçeriler kendisini tehdit edince derhal tahttan feragat etmiştir. alemdar mustafa paşa tarafından tekrar tahta çıkarılmak istenmişse de cellatların elinden kurtulamamıştır. dairesine gelen sağır cellatlar tarafından kementlenmek suretiyle boğulmuştur. kendisinden sonra selim ismini alan başka bir padişah da olmamıştır. çok büyük bir bestekardır. türk müziğine olan hizmeti her türlü takdirin üzerindedir. iyi bir neyzen ve tanburidir. hocası, büyük usta tanburi izak'dır. dede efendi'yi keşfeden ve destekleyen de üçüncü selim olmuştur. devrindeki bütün bestekarları korumuş ve desteklemiştir. "üçüncü selim dönemi türk musikisi" diye bir dönemin oluşmasını sağlamıştır. birçok makam bulmuştur. suz-i dilara ve muhayyer-sünbüle bunlardan bazılarıdır. mevlevi tarikatına mensuptur. şeyh galib'i galata mevlevihanesi'nde bizzat ziyaret ettiği rivayet olunur. bu büyük padişahın türbesi laleli'dedir.
lasciatemi cantare lasciatemi cantare
1761-1808 yılları arasında yaşamış osmanlı padişahıdır. aynı zamanda besteci, şair ve neyzendir. sanatın her dalını önemsemiş ve desteklemiştir. klasik türk müziği iii. selim döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. bestecilikteki üstün yeteneği sayesinde türk sanat müziğinin birçok makamını o üretmiştir. en ünlüsü ise suzidilara makamıdır.
oldukça ileri görüşlü bir padişah olan iii. selim, klasik eserlerin kalıcılığını düşünerek hamparsum'u nota yazım sistemlerini geliştirmesi konusunda teşvik ederek birçok eserin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 100'e yakın ayin, peşrev, saz semaisi, şarkı ve kökekçe formlarında eserleri vardır.
(bkz: türk sanat müziği)
benikoyupgitmeneolursun benikoyupgitmeneolursun
2. mahmuttan sonra yaşadığı gerileme dönemi baz alınırsa en büyük ve köklü ıslahatları gerçekleştirmiş ikinci padişah. zira yeğeni ikinci mahmut'ta ondan devraldığı bayrağı en iyi şekilde taşıdı. kabakçı mustafa paşa ayaklanmasında inanılmaz bir vakurlukla "ben isyancıların padişahı olmam" diyerek tahttan indi ve yeniçerilerce öldürüldü. belki kabakçı mustafa ayaklanması çıkmana nizam-ı cedid ve irad-ı cedid'in nihayetinde yeniçerileri de ortadan kaldıracaktı ama bu hayırlı olay ıı. mahmut'a nasip oldu
itüye hala teknik üniversite diyen itüye hala teknik üniversite diyen
osmanoğlu soyunun en soylu, en derin üyelerinden. besteleri ve şiirleri ile, türk musıkisine sağladığı katkıları sebebiyle türk tarihinde ayrı bir yeri vardır. nizam-ı cedid (yeni düzen) adlı ıslahat hareketleri yalnızca askeri değildir, nizam-ı cedid bir değişim programının genel adıdır. askeri, sosyal, eğitim ve hazine gibi alanlarda ıslahatlar yapılmış ancak sultan selimin tahtan indirilmesiyle kesintiye uğramıştır.

itü'nün asıl kuruluşu da bu dönemdedir diyebiliriz aslında (elbette resmen 1773), zira okul mühendishane-i berri-i hümayunadıyla 1795'te kendine has bir nizamname, kütüphane, matbaa ve ders araç gereçleri ile eğitime başlamıştır.

napolyon imzalı sultan selim'e hediye edilmiş bazı kitaplarında sultan tarafından mühendishane kütüphanesine bağışlandığı bilinse de itü nadir eserler koleksiyonunda bunlar tüm aramalara rağmen bulunamamış (kazım çeçen hoca'dan okuduğum bir bilgi bu yanlış hatırlamıyorsam).
1 /