vakfe

pata kute pata kute
durma duruş. islami literatürde ise; "vakfe, hac ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir zaman diliminde belirli yerlerde bir süre durmasıdır. arafat ve müzdelife olmak üzere ikiye ayrılmaktadır."-alıntı