william petty

heboslukyokyani heboslukyokyani
politik aritmetiğin kurucusudur. ayrıca yaptığı katkılar ya da "etik" konusunda tartışılabilir bir isim olsa da multidisiplin çalışan bir bilim insanıdır.
ayrıca "1652'den 1659'a kadar, irlanda hükümetinde hekim olarak çalışan petty, adanın kadastrosunu çıkardıktan sonra katoliklerin elinden alınan toprakların
ingiliz birlikleri ve onlara borç verenler arasında paylaşılmasından sorumluydu. bu deneyim, kendisinin the political anatom yoflreland (1671-72, birinci basım, d. brown, londra, 1691) kitabında özetlenmiştir."
k: güvenlik, toprak ve nüfus-m.foucault.

yukarı'da "merkantilizm'i sevmez" denmiş. kaynağı nedir yazarın bilmiyorum ancak önemli bir merkantilist'tir.
rant görüşleri ile ricardo'ya ve yer yer merkantilizm eleştirileri ile kendinden sonraki liberal iktisatçılara örnek olmuştur. merkantilizm din değildir eleştiren afaroz edilsin.
bu açıdan bakarsak da marks'ı en çok etkileyen isimlerden biri ricardo'dur. o halde ricardo'da marksist mi oluyor? hatta bi adım daha atalım bu durumda petty'de ricardo'yu yer yer etkilediği için marksist olur??