yapay hücre

aykır aykır
uzun yıllardan beri bilim insanlarının çalıştığı ancak ilk kez 2010 mayıs ayında başarıyla sentezlendiğinin duyurulduğu hücredir.
bu onur dr. craig venter'e ve ekibine nasip olmuştur.
açıklamalarına göre, tamamen bilgisayar programıyla hazırladıkları dna kodunu sentezleyerek bir dna genomu oluşturmuşlardır. sonra bunu dna'sı çıkarılmış bir hücreye yerleştirmişlerdir. bu aşamadan sonra hücrenin çoğalmasıyla meydana gelen hücreler, tamamen yapay dna ile sentezlenmiş yapay hücrelerdir.
bu hücrenin geliştirilebilmesi için dr. venter yaklaşık 40 milyar dolar harcamıştır ve ilk ticari anlaşmasını ünlü petrol devi exon ile yapmıştır. bir düzine şirketin de sırada olduğu açıklandır.
böylece istenilen özellikleri içeren bir hücre yapılarak, şirketlerin amacına hizmet edebilecek.
hücrelerin resmi için: (bkz:
)
wall street journal röportajı için: (bkz: scientists create first synthetic cell 5/20/2010 6:27pm for the first time, scientists have created a synthetic cell, heralding a new era in biology. shelly banjo talks to robert lee hot... wsj )
easy company easy company
j. craig venture institute tarafından yapılan ve yapay hücre diye duyurulan şey aslında yapay hücre veya yapay yaşam değildir. yapay genomdur. yapılan şey varolan bir bilgisayarın işletim sistemini değiştirmeye benzetilebilir. şimdiye kadar varolan hücrelerin varolan genomlarına dışarıdan genler sokabiliyorduk. ancak ilk defa varolan bir hücrenin genomu, tamamen yapay bir genom ile değiştirilmiş ve hücrenin canlılık fonksiyonları devam ettirilebilmiştir. büyük başarıdır.
aykır aykır
yapay genom tarafından oluşturulan hücredir.
bazıları yapay genomun, dna'sı çıkarılmış hücreye konmasından hareketle bunun yapay bir hücre değil, yanlızca yapay genom olduğunu iddia ediyorlar. bu sadece basit bir bilgi eksikliğidir.
bir hücrede bütün organeller, yapılar ve zar tamamen genomda bulunan kodlar ile oluşturulur. bazı yapılar sürekli yıkılıp tekrar yapılırken, bazı yapılar hücre çoğalma zamanı geldiğinde yıkılarak tekrar yapılarak iki katına çıkarılır (az bir kısmı ise yıkılmadan sadece sayısı iki katına çıkar).
bu durumda ilgili dna'sı çıkarılmış hücreye yapay genom konulmazsa hücre kısa süre içinde yaşamına devam edemeden ölür. ancak yapay genomun konmasıyla birlikte yaşamsal faaliyetler ilgili genom sayesinde kodlanan ve oluşan proteinlerle devam eder. hücre bölünmesi meydana geleceğinde bütün yeni yapıların bir yavru hücre için tamamı, bir hücre için ise neredeyse tamamı yeni yapay genom tarafından inşa edilir. böylece yeni yapay hücrelerimiz meydana gelmiş olur.
yapay genomda kod olarak var olmayan bir protein sentezelenemeyerek o hücrede bir işlevin eksik olmasına sebep olabileceği gibi, o hücrede hiç varolmamış bir protein sentezinin kodu o genomda varsa, hücre yepyeni bir işlev kazanacaktır. yani hücrede her şey yüzde yüz genoma bağlıdır.
yapay hücrede eskiden gelen sadece aminoasit, bazı kimyasallar vb vardır. onun dışında zar, ribozom ya da ne derseniz seyin hepsi yeni yapay genomun ürünüdür.
yani sadece genom değil hücreler de artık yeni yapay hücrelerdir.
ancak yapay demek, doğal hücrelerden çok farklı hücreler yapıldı demek değildir. sadece istenen özellikleri taşıyan taklittir.
easy company easy company
"yapay hücre yapıldı"
- bilgi eksikliği olanlar -

"varolan bir hücrenin genomunu sentetik bir genomla değiştirip yapay hücre yaptım demek, ibm marka bilgisayara kendi yazdığı işletim sistemini yükleyip bilgisayar yaptım demeye benzer."
- anonim -
easy company easy company
bu yapay hücre mevzusunda yanlış aktarılan şey ilk "yapay" hücredir. bu hücrenin bölünmesi ile oluşan yavru hücrelerin bütün elemanları * yapay, yani bilgisayarda tasarlanan genom tarafından üretilir. ancak yapay genomun sokulduğu ilk hücrenin elemanları, hücreden çıkarılan genom tarafından üretilmiştir ve yapay genom hücreye ilk sokulduğunda zaten mevcuttur. yapay genom bu mevcut elemanları kullanarak yeni işlevsel faaliyetlerini yerine getirir ve yeni yavru hücreler oluşturur. bu yapılan şimdiye kadar yapılamamış birşeydir ve büyük bir başarıdır. ancak bu işi yapan enstitü de zaten yapay hücre yaptığını iddia etmiyor. yaptığı işi synthetic genomics olarak tanımlıyor.
yapay hücre yaptım demek için dna'nın yapıtaşları olan nükleik asitleri, proteinlerin yapıtaşları olan amino asitleri, hücre zarının yapıtaşları olan yağ moleküllerini, şeker moleküllerini ve hücrenin diğer kimyasal bileşenlerini deney tüpüne koyup, bunların bir araya gelerek canlı bir hücre oluşturmasını sağlamak gerekir. o zaman gerçekten dünyadaki doğal şecilimin ürünü olmayan, tamamen yapay bir hücre ürettim denebilir.
ünsüzdüşünür ünsüzdüşünür
james craig venter enstitüsü (jcvi) ve synthetic genomics inc. araştırmacıları tarafından başarılmıştır. bu yapay hücre, dna'sı tamamen laboratuvar ortamında dizayn edilmiş ilk minimal sentetik bakteri hücresi olma özelliğini taşıyor. bu yeni bakteri hücresinin adı da jcvi syn3.0

synthetic genomics şirketindeki araştırmacılar uzun yıllardır "sentetik biyoloji", yani insan-yapımı dna ve canlılık üzerine çalışmaktalar. sentetik biyolojinin asıl amacı; doğada var olmayan, bilinen özelliklere sahip yeni ve geliştirilebilir canlı dizayn etmek ve tabii ki -iyimser düşünerek- bu canlıları dünyevi problemlerimizi çözmek için kullanmak.

kaynak: evrimagaci.org
5