yedi ceddine sövmek

theokoles theokoles
sıkça duyduğumuz küfür tamlamalarından biri budur herhalde. söylemler direkt olarak kişinin yedi ceddine gelir. peki neden yedi? zaten yedi sayısını bir çok yerde ve bir çok manada görmekteyiz. bu küfür bağlamında da bakıldığında;

eski çağlarda, evlenecek olan çiftin her ikisinin de babası, büyükbabası, onun babası diye giden 7 atasından herhangi birinin aynı şahıs olmamasına özellikle dikkat edilirmiş -ki yedinci nesilden sonra kan bağı, akrabalık bağı kalkıyormuş- ve bu şekilde kan değişimi sağlayarak daha sağlıklı nesillerin olması beklenirmiş.