yüksek seçim kurulu

1 /
galliani galliani
bir garip karara imza atmış kurul. bu memlekette hukuk genel ilkeleri tam anlamıyla yerleşmemiş anlaşılan. bugün aldığı kararda " 25 yaş seçilme yeterliliği 22 temmuz seçimlerinde uygulanmayacak, anayasaya göre karar verdik" dediler.

anayasa maddelerinden biri diğerine üstün değildir. anayasanın şu anki halinde seçilme yaşı 25'tir. 26 yaşında bir vatandaş bu maddeye dayanarak milletvekili adayı olamıyor. ysk'ya göre anayasanın 67. maddesi buna engel, yani "seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. " iyi de, burada yapılan değişiklik seçim kanunlarında değil, anayasa da yapılan bir değişiklik. kanunlarda yapılan değişiklikler için konulmuştur bu madde. karar altında bir artniyet aramıyoruz, zira yaşın 25 veya 30 olması hiçkimsenin aleyhine ve lehine bir sonuç doğurmuyor.
wondrous wondrous
her ne kadar 2-3 yılda bir genel ve yerel seçimler gerçekleşse de bu adamlar diğer zamanlarında boş durmuyorlar, her sene en az bir muhtar veya belediye başkanı ölüyor, bir köy nereye bağlansın diye plebisitler yapılıyor. yani iş çok.
fen liselim fen liselim
aldığı kararların temyizi mümkün değildir. seçimlerin bağımsız yargı tarafından denetlenmesinden öte, bizzat bağımsız yargıçlar tarafından organize edilmesini sağlaması açısından iyi işler yapan kuruldur.

her seçim sonrası geleneksel hale gelen "falan yerde oylar yanlış sayıldı" "filan yerde usülsüzlük yapılmış" nidalarını geçersek kurulun seçimlerde problem yaşadığı pek görülmemiştir.
fen liselim fen liselim
pek bir sevdiğim, çalışmalarını takdirle karşıladığım ancak 29 mart yerel seçimleri için aldıkları kararlarla (tc kimlik numaralı kimlik belgesi zorunluluğu ve başörtülülerin sandık görevlisi olamayacağı) ne yapmaya çalıştıkları anlaşılamayan anayasal kurul.

çok uzun yıllardan beri gayet düzgün seçimlerin yapıldığı türkiye'de yerel seçim öncesi iki tane gereksiz karara imza atmıştır.
zagnem zagnem
12 bağımsız adayın başvurusunu reddetmiş kurum. içlerinde leyla zana, sebahat tuncel, hatip dicle ve gülten kışanak aday olamayacak.

hepsinin ayrı ayrı mantıklı açıklaması olabilir. ayrıntıları bilmiyorum çünkü. ama şu an milletvekili olup, bi sonraki seçimlere katılamazsın demek de neyin nesi? gülten kışanak'tan bahsediyorum. hakkaten benim bilmediğim nasıl bir hukuki temeli var bu durumun? haklarındaki davalar, milletvekili olma sürecindeki bu 3 ayda ysk tarafından mı inceleniyor? milletvekillikleri döneminde başka bir sicil kayıtları mı kullanılmış? sahte kimlik mi var? eski mahkumiyetler denirken 2006 senesi ve öncesi mi baz alınıyor? 2006 ve öncesi baz alınıyorsa 2007'de kışanak nasıl milletvekili oldu? eğer 2007 sonrası baz alınıyorsa, milletvekillikleri sırasında dokunulmazlıkları yok muydu? soruşturma açılması için meclis kararı gerekmiyor muydu? bilen biri cevap versin kurban olayım, ben bu ülkeyi anlamıyorum artık çünkü.
bunebiçimbirnicktir bunebiçimbirnicktir
milletvekili seçilemeyecek olanlar

madde 11- aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

e) taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) affa uğramış olsalar bile;

1. zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet ırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 1. (değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

2. türk ceza kanununun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

3. türk ceza kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 3. (değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) terör eylemlerinden mahkum olanlar,


4. türk ceza kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.


maddesine dayanarak gülten kışanak, leyla zana, hatip dicle ve sabahat tuncel'in milletvekili olmalarını reddeden kurum.
hatip dicle ve leyla zana zaten mahkumiyet kararı kesinleşmiş olan insanlardır. sabahat tuncel ve gülten kışanak ise milletvekili olmadan önce haklarında açılan davaların milletvekili iken sonuçlanmış olması nedeniyle reddedilmişlerdir.
sabahat tuncel hapisteyken tutuklu yargılanıyordu ama mahkumiyet kararı yoktu. o yüzden seçilebildi ama mahkumiyet kararı çıkınca bu seçim reddedildi.
1 /