zenta muharebesi

dortpoison dortpoison
zenta muharebesi; osmanlı imparatorluğu ile avusturya orduları arasında, 11 eylül 1697’de, tisa irmağı kıyısındaki zenta’da yapılan ve osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan muharebedir. osmanlı-kutsal ittifak savaşları'nın son önemli çarpışması olan bu savaşın ardından 1699 yılında karlofça antlaşması imzalanmıştır.
saplıkarınca saplıkarınca
ordunun sekizde biri yok olmuş ve yüklü miktarda hazine kaybedilmiştir. bu savaşta 58 yeniçeri ağası, 20 sipahi ve silahtar ağası, 10 alay beyi, anadolu beylerbeyi mısırlızade ibrahim paşa, temeşvar muhafızı koca cafer paşa, yeniçeri ağası mahmud paşa, adana valisi fazlı paşa, rumeli beylerbeyi küçük cafer paşa, diyarbekir beylerbeyi çerçeci ibrahim paşa, mevlüt mehmet paşa, meşayizade hasan paşa, ankaralı ali paşa, kul kethüdası cebeci paşa ve daha birçok sancak beyi şehit olmuş daha da önemlisi savaş sırasında veziriazam elmas mehmet paşa da şehit düşmüş “mühr-i hümayun” sefer meydanında kalmıştır, bu durum osmanlı tarihinde yaşanan bir ilktir. avusturyalılar ele geçen bu mühre çok kıymet vermişlerdir, prens eugen 15 eylül 1697 tarihinde avusturya imparatoruna yazdığı raporda şöyle demektedir: “bütün muharebe boyunca böyle çok nadir bir ganimet henüz
ele geçmemiştir” avusturyalılar kazanmış oldukları bu başarılarının anısına bir de madalyon yaptırmışlardır. ön yüzünde zarif bir gül ve çiçeklerle süslü sultan 2.mustafa'nın mühründe ki tuğrasının pozitif kabartması, tuğranın sol alt tarafında ise arapça rakamlarla 1106 tarihi bulunmaktadır. arka yüzünde not olarak "sultan mustafa’nın mührü, zenta’daki parlak zaferden sonra sadr ı azamın boynundan ele geçirildi. 11 eylül 1697" yazmaktadır.

osmanlı ordusu hazırlıksızlığın değil ordu içi çekişmelerin kurbanı olmuştur, detaylı bilgi için başbakanlık osmanlı arşivine bakılabilir
beş postacı geliyor beş postacı geliyor
öyle bir muharebedir ki osmanlı tarihi okuyan hevesli bir genci karamsar biri haline getirebilir. atalarının ağlanacak vaziyetini görecektir.

osmanlının kendisinin yarısı kadar bir ordu tarafından madara edilmesi (koca ordunun yarısı şehit olur gerisi dağılır) söz konusu. muharebeden ziyade gündüz baskınına benzer; zira karşı cenahın zayiatı takribi 300 askerdir. binaenaleyh istihbaratın ne kadar etkili olduğunu bizlere gösterir. diğeri için;

(bkz: altı gün savaşı)