zilyetlik

gülümsün gülümsün
taşınır bir malı elinde bulundurmaktır.
taşınmaz mallardaki zilyetlik kavramı mülkiyetle yer değiştirir ve burada malik olma durumu ortaya çıkar.
(bkz: taşınmaz mal hukuku)
(bkz: eşya hukuku)
ayrıca, eşya kimin elindeyse zilyet odur. yani bu duruma göre cep telefonunuzu çalıp kullanan kişi o nesnenin zilyetidir.
myearaz myearaz
kişi ile eşya arasındaki fiili hakimiyet ilişkisinden kaynaklanan ve kişi lehine bir takım hak ve yetkiler ile aleyhine bazı yükümlülükler getiren hukuki bir durum
ozlmmlk ozlmmlk
bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir. bunun yanında bir hırsız da çalmış olduğu eşyanın zilyetliğine yakalanana kadar sahip olur.