zimbabve

1 /
bombe bombe
asıl adı zimbabwe cumhuriyeti olan, 20 güney enlemi ve 30 doğu boylamında yer alan. 390,580 kilometerekarelik yüzölçümüne sahip, 12 milyon nüfuslu afrika ülkesi.

nüfusun yaş ortalaması erken ölümlerden dolayı 19 civarında olup ortalama yaşam süresi sadece 39 senedir. 2001 yılı istatistiklerine göre nüfusun 1.8 milyonu aids hastasıdır. işsizlik oranı ise %80'lerde seytermektedir.

sınır komşuları güneyde güney afrika , güneybatıda botswana kuzeybatıda zambia ve doğuda mozambik'tir.
carnivore carnivore
az önce çevirisini yaptığım metni yayınlıyorum. bari işe yarasın..

genel olarak siyasi yapi
zimbabve, afrika'nın güneyinde, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. doğusunda mozambik, kuzeyinde zambiya, batısında botsvana ve güneyinde güney afrika cumhuriyeti vardır.
19.yüzyılda ingiliz sömürgesi haline gelmiştir. ingiliz sömürgeci cecil rhodes burada maden çıkarma hakları almış ve rhodes 1889'da ingiliz güney afrika şirketi (british south africa company) adına imtiyaz sahibi olduktan sonra şirket ülke toprakları üzerinde söz sahibi olmuştur. zimbabve'nin eski ismi "rodezya" buradan gelmektedir. güney ve kuzey rodezya 1953'te bugünkü malavi olan nyasaland ile birleştirilerek 'rodezya ve nyasaland federasyonu' kurulmuştur. federasyonun 1963'te dağılmasından sonra güneydeki azınlık beyazlar bağımsızlık istemiş, ancak ingiltere tarafından kabul görmemiştir. ian smith'in başbakan olduğu yönetim, 1965'te tek taraflı bağımsızlık bildirgesi yayınlamış, 1970'te de cumhuriyeti ilan edilmiştir; ancak uluslararası çevrede bu bağımsızlık tanınmamıştır.
1960'lardan itibaren beyaz azınlık yönetimine karşı ayaklanmalar vardır ve komşu ülke mozambik'te beyaz azınlığın yönetiminin 1975'te sona ermesiyle birlikte zimbabwe'deki iç savaş yoğunlaşmıştır. iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla 1979 ve 1980'de ingiltere'de (londra)bir araya gelinmiş ve ülkeye bağımsızlık tanınmıştır. yapılan ilk serbest seçimleri 1980 yılında robert mugabe kazanmıştır.
hukuki yapi
zimbabwe hukuk sistemi ingiliz kolonisinden önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. ingiliz sömürgesinden önce hukuk örf ve adet kurallarına göre belirlenmekteydi. günümüzdeki hukuki yapılanma 1923 yılında yarı başkanlık rejimine geçiş ile tamamlanmış bulunmaktadır. 1923 yılında kabul edilen yarı başkanlık rejimi 1961 anayasası ile pekiştirilmiştir. 1969 yılında ise, anayasa, parlamento, senato ve başkandan oluşan sistemin ayrıntılı esasları belirlenmiştir. 1980 yılında büyük badirelerden sonra zimbabve başkanlığına robert zugabe getirilmiştir. başkanlığı prens charles tarafından tanınarak yıllardan bu yana süren kanlı çatışmalar sonlandırılmıştır. böylece ülke bağımsızlığını kazanmıştır.
zimbabve hukuki kaynakları;
1. yasama
2. örf hukuku
3. geleneksel hukuk
4. adet hukuku
5. idari düzenleyici işlemlerden oluşmaktadır.
hukuk yapısının temelini ingiliz ( ağırlıklı olarak ingiliz)-alman ve roma hukuku oluşturmaktadır.
yasama faaliyeti parlamento tarafından yerine getirilmektedir.
örf açısından zimbabve aynen ingiliz hukuk sistemini kullanmaktadır. bunun yanı sıra sayısı az da olsa afrika’da meydana gelmiş olan olayları temel olarak kabul ederek hukuk alanında uyguladıkları da görülmektedir.
geleneksel hukuk yazılı olmayan hukuk kaynağıdır. bununla beraber bir hukuki kaynağın geleneksel hukuk kaynağı olarak kabul edilmesi için kesin, mantıklı ve yazılı hukuk ile çelişir nitelikte olmaması gerekmektedir. geleneksel hukuk evlenme miras ve arazi mülkiyeti konularında başvurulmakta olup uygulamada pek uygulama alanı bulmamaktadır.
common law
common law aslında diğer bir deyişle birebir ingiliz hukuk sisteminin kopyası niteliğindedir. yazılı olan veya yazılı olmayan kurallar bütününü içerir. uzun süreden beri uygulanan toplumda yer etmiş olan kurallar bütünüdür. bu hukuk kaynağı, roma, alman ve ingiliz kaynaklarını kendine esas kabul etmektedir.
idarenin düzenleyici işlemleri
zimbabve'nin şu anki hukuki yapısının temellerinin 1979 yılında ingiltere’nin lanchestor köşkünde atıldığını göz önünde bulundurursak hukuki yapının birebir ingiliz sisteminin kopyası olduğu da gayet net anlaşılacaktır. idarenin yapmış olduğu yönetmelikler ve tebliğlerde zimbabve hukukunun kaynaklarındandır
yasama
parlamento 150 kişiden oluşmaktadır. bu 150 kişinin 120 si normal seçim yolu ile belirlenmektedir. geriye kalan 30 kişiden eyalet valilerinden oluşan 8’i başkan tarafından atanmakta, geri kalan 10’u kabile şeflerinden ve son olarak 12 si ise yine başkan tarafından atanmaktadır. bu durum antidemokratik bulunmakla beraber, seçimle gelmeyen başkan tarafında atanan bu üyelerin onayını almayan herhangi bir siyasi partinin de başkanın desteğini ve parlamentonun desteğini alması imkânsız gibi görünmektedir. bu nedenle, seçilmemiş, başkan tarafından atanmış bu otuz üyenin desteğinin alınması siyasi ve idari açıdan ülke içerisinde nüfuz sağlamanın yegâne yoludur.
yargi
zimbabve’de yargı sistemi yerel mahkeme (asliye mahkemeleri), idare mahkemeleri, yüksek mahkeme, bölgesel sulh mahkemelerinden oluşmaktadır. savcılar, başsavcılar, avukatlar, hâkimler ve doktrin üreten akademisyenlerden oluşan avrupai bir yapılanma dikkat çekmektedir. ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır yani yasama yargıya, yargı da yasamaya karışamamaktadır. yargıçların bağımsızlığı ilkesinin benimsendiği ülkede tabi yargıç ilkesi de uygulanagelmektedir. yukarıda sayılan mahkemeler yanı sıra ülkede özel yetkili mahkemeler de bulunmaktadır. bunlar iş mahkemeleri, su yönetimi idare mahkemesi, vergi mahkemeleri, mali temyiz mahkemeleri, geleneksel hukuk mahkemeleri, basit itirazlar mahkemesi, elektronik mahkemeleri, nafaka mahkemeleri, çocuk mahkemeleridir.
mistir loba loba mistir loba loba
an itibariyle bir yumurtanın 35 milyar dolar olduğu -zimbabwe doları tabii- hali içler acısı olan ülke. adam alacağı 3 yumurtaya karşılık yeni basılan 100 milyar dolarlık banknotu uzatıyor satıcıya. ve sanıyorum ki kalan 5 milyar doları almaması için pazarlık yapıyor.

(bkz:
the week in pictures: july 25 2008 - telegraph pictured this week: hyper-inflation, marines on the beach, underwater kissing, foot-eating fish and and grass flip flops. telegraph )
amele mektebi amele mektebi
2000 yılında 100 milyar dolarlık banknotlara sahip olmuş ülke. öyle ki bir sene de enflasyon öyle yükselmiş ki yeni çıkan banknotlarla halkın nevri dönmüştü. sonra 10 sıfır birden atmış ardından durumu düzeltemeyen yönetim, çok kısa bir süre içinde 50000 dolarlık banknotlarla karşılarına tekrar çıkmış. nasıl bir durumdan bahsettiğimi anlatmak için bir örnek; ülkede o yıl içinde 100 milyar dolarlık bir banknotunuzla yalnızca 3 adet yumurta alabiliyormuşsunuz.
pluginbaby pluginbaby
güney rodezya olur kendisi.1965'te bağımsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen hükümeti meşru bir hükümet olarak görülmemiş abd tarafından uzun yıllar tanınmamıştır.
1 /